open menu

Krafttak for solidaritet

SVs alternative statsbudsjett for 2016 er et statsbudsjett for omfordeling, omstilling og solidaritet.

SV prioriterer omfordeling, med skattekutt til vanlige folk og skatteøkning for de rikeste. Vi gir mer enn fem milliarder kroner til omstilling og sysselsetting og styrker kommunene med fem milliarder kroner. Vi har tidenes største bistandsbudsjett, med over sju milliarder til internasjonal solidaritet og håndtering av flyktningekrisen hjemme og ute, og reverserer alle regjeringens kutt i integrering av flyktninger.

– Vi etterlyser ledelse og solidaritet fra regjeringen. Regjeringen setter norske arbeidsløse opp mot flyktningene. Det er farlig. Det skaper konflikt. Derfor har SV laget et budsjett som viser at med omfordeling kan vi ivareta behovet for omstilling, å styrke velferden og å vise solidaritet med flyktninger og fattige land, sier SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen.

– Det er spesielt å være politiker i en tid der opposisjonspartiene viser større vilje til å ta ansvar enn regjeringspartiene gjør. I nesten alle andre land er det opposisjonen som vil bruke mer penger. Men her er det oss som må gjøre de tydelige prioriteringene. Noe er galt når SV må be Høyre-statsministeren om å bruke mindre oljepenger, og utvise lederskap.

– Hva hadde folk tenkt om Kristin Halvorsen, da finanskrisen brøt ut, hadde sagt: «Dette går ikke. Vi har ikke kontroll. Det er opposisjonens skyld! Nå må jeg forhandle med Jens i to uker, og kanskje jeg kommer med noen svar etterpå»? spør Valen.

Noen av de viktigste prioriteringene fra SVs alternative statsbudsjett:

SV omfordeler mest:

  • Alle inntektsgrupper mellom 150 000 kr og 600 000 kr gis minst 2 400 kroner i redusert inntektsskatt, mens skatten på de høyeste inntektene øker. En gjennomsnittlig lønnsmottaker betaler 3 700 kroner mindre i inntektsskatt.
  • SV reduserer oljepengebruken med 7 milliarder kroner sammenlignet med regjeringen.
  • SV tar det samlede skattenivået tilbake til 2013-nivå, pluss inntektene fra moms på finansielle tjenester.

Flyktningekrisa må håndteres på en bedre og fastere måte enn regjeringen evner.

Hele regjeringens kutt i bistand nulles ut. SV foreslår tidenes største bistandsbudsjett, på 1,22 prosent av BNI, og foreslår å bruke 2,1 mrd. kr. mer enn regjeringen på integrering, bosetting og håndtering av asylsaker. SV foreslår også mest til UDI, og mest av alle partier til retur av mennesker uten beskyttelsesbehov.

Tiltakspakka mot arbeidsløshet og for grønn omstilling

SV leverer en omstillingspakke på 5,6 mrd. kr som omfatter bl.a. 1 000 flere studieplasser, utvidet permitteringsregelverk, ungdomsgaranti for jobb, utdanning og kvalifisering, kraftig styrking av Enova, tiltak for norske verft med et elektrifiseringsprogram for kysten og oppstart av demonstrasjonspark for havvind, og 800 mill. kr. til vedlikehold, rehabilitering og sysselsetting i kommunene. I tillegg gir SVs sosiale skatteprofil rom for et kraftig grønt skatteskifte.

SV er kunnskapspartiet

Vi prioriterer bl. a. 1 814 flere lærere på 1.–4. trinn, frukt og grønt i hele grunnskolen og skolemåltid på ungdomstrinnet, bedre utstyrsstipend på yrkesfag, elleve måneders studiestøtte og kraftig styrking av fornybarforskningen.

Les hele SVs alternative statsbudsjett 2016 her!
Bilde: Fra budsjettet. Grafen viser fordelingseffekten av SVs skatt på inntekter og utbytte.

Del dette