open menu

Asylsøkeres rettssikkerhet svekkes

Rettssikkerheten til asylsøkere svekkes når Stortinget nå hastebehandler nye regler

SV beklager at Stortingets flertall i dag støttet lovendringer som svekker asylsøkeres rettssikkerhet. Regjeringen fikk flertall for å utvide instruksjonsmyndigheten overfor Utlendingsnemda (UNE).

– UNE må og skal være et uavhengig, upolitisk organ. Med Regjeringens forslag blir de nå i større grad underlagt politikere, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Dette er ikke endringer som er nødvendig for å få gjennomført strakstiltak på Storskog, og vi mener regjeringen her hastebehandler en stor og generell endring i asylpolitikken som regjeringspartiene lenge har ivret for, sier Lysbakken.

SV stemte også mot retur av folk til tredjeland uten at de har opphold i dette landet eller har rett til å få behandlet sitt behov for beskyttelse. Dette vil svekke asylsøkernes rettssikkerhet, man risikerer å skape «refugees in orbit», en situasjon der flyktninger sendes fra land til land uten å få behandlet søknaden sin.

SV støtter intensjonen i de andre forslagene fra regjeringen til endringer i Utlendingsloven, og forslagene fra Krf og Arbeiderpartiet som vil sikre at loven skal evalueres. Forslagene fikk flertall i Stortinget.

– Det er viktig å handle raskt i møte med situasjonen på Storskog, og derfor stemte vi for flere av forslagene til regjeringen. Samtidig er det helt avgjørende for oss at viktige lovendringer behandles på en forsvarlig måte. Noen av regjeringens forslag gjør det nødvendig å forsikre oss om at vi ikke kan havne i konflikt med flyktningretten eller skape utilsiktede konsekvenser på sikt, sier Lysbakken.

SV er kritiske til måten saken er behandlet i Stortinget. Før debatten foreslo Audun Lysbakken at forslagene skulle hastebehandles i komiteen. Venstre og Miljøpartiet de Grønne støttet forslaget.

– Med hastebehandling i komité vil det ta Stortinget noen flere dager å få vedtatt lovendringer, men det vil gi tid til å høre motforestillinger og gi forslaget den grundige behandling som så omfattende lovendringer krever. Det vil også øke sjansen for å samle Stortinget om lovendringer, i en tid hvor slik samling er viktig.

Del dette