open menu

Et billig triks som koster dyrt

I dag kommer tillegget til statsbudsjettet. Der viser regjeringen hvordan den skal finansiere Norges svar på flyktningkrisen i Europa. Finanspolitisk talsperson i SV Snorre Valen er ikke imponert.

– Kutt i bistand til klimaomstilling, demokratiutvikling og menneskerettigheter er en oppskrift på nye flyktningkatastrofer i framtiden. Regjeringen løser denne flyktningkrisen ved å kutte på forebygging av den neste.

– Tilleggsproposisjonen er et billig triks for å sette flyktninger i Norge opp mot verdens fattige. Men det er ingen grunn til at vi ikke skal klare å opprettholde god bistand til klima, menneskerettigheter, og demokratiutvikling og samtidig behandle flyktninger anstendig. Det eneste vi da må gjøre er det eneste Siv Jensen ikke helt klarer å gjøre: Å droppe alle sine skattekutt.

Proposisjonen viser at regjeringen ikke klarer å ta nødvendige valg, mener Valen.

– Dette er en innrømmelse av at formueskattekutt er meningsløst i den situasjonen vi er i nå. Da kunne like godt Siv Jensen tatt konsekvensene av det og snudd de enorme skattekuttene hun har gitt de siste to årene, noe som alene kunne finansiert de problemene vi har nå.

Regjeringen betaler sine tiltak gjennom kutt i bistand og i kvaliteten på integreringen. Det er å spare seg til fant, mener stortingsrepresentant og kommunalpolitisk talsperson i SV, Karin Andersen:

– Regjeringen sparer kortsiktig på at flyktninger spiser færre brødskiver i år, i stedet for å gjøre det som trengs for å få dem bosatt og i jobb. De fleste som kommer nå, kommer til å få bli. Det er kortsiktig, dumt og dyrt å ha folk sittende på mottak i årevis. Det vi gjør i dag er å betale mye for å behandle folk dårlig. Men det er god økonomi å behandle folk ordentlig. Men da må du tenke mer langsiktig enn ett år av gangen. Det klarer ikke regjeringen.

Andersen mener at SVs bosettingsforslag, der kommunene pålegges å finne bosted for flyktninger etter en fordelingsnøkkel, ville løst noe av integreringsutfordringen.

– Regjeringen lukker øynene for behovet for å pålegge kommunene ansvar for bosetting av flyktninger. Det er en løpende oppgave kommuner har, som skole eller eldreomsorg. Å få folk ut av mottakene og videre i livet er godt for folk, godt for økonomien og godt for samfunnet.

SVs forslag for bosetting av flyktninger vil hjelpe mennesker med oppholdstillatelse å komme inn i det norske samfunnet.

 

Del dette