open menu

Livet kan ikke leves på vent

SVs nye forslag for bosetting av flyktninger vil hjelpe mennesker med oppholdstillatelse å komme inn i det norske samfunnet.

Det sitter idag over 5.000 mennesker fast i norske asylmottak. De har livet på vent. Mennesker som har fått oppholdstillatelse. Som har krav på en framtid i Norge. Men som likevel venter og venter på å bli bosatt. 1.050 av dem er barn.

Livet skal ikke leves på et asylmottak. Det gjør aktive voksne og barn passive. Mange blir syke av å vente. Det forsinker den nødvendige integreringen og sender helt feil signal om hva slags samfunn flyktningene bor i. Det ville være langt bedre for flyktningene, og samfunnet, om bosettingen gikk raskt, så alle kom i gang med språktrening og opplæring.

Denne metoden virker ikke. Vi vil endre det. Derfor foreslår SV-leder Audun Lysbakken og SVs stortingsrepresentant Karin Andersen idag et nytt forslag, etter en dansk modell, for å få disse menneskene ut av asylmottakene, så livet ikke lenger leves på vent.

Det å bosette flyktninger er ikke dugnad, og kan ikke baseres på skippertak. Det er en permanent oppgave kommunene har, en viktig offentlig tjeneste. Akkurat som det er å drive barnehager, skoler, sykehjem, barnevern eller sosialhjelp. Derfor foreslår SV at fylkene blir pålagt å bosette et visst antall personer i året. Så kan kommunene forhandle seg imellom om hvor mange hver enkelt kommune kan ta, og fylkesmannen får myndighet til å skjære igjennom hvis de ikke blir enige. Og staten skal fullfinansiere ordningen.

I tillegg må vi få opp utbygging av bosteder til flyktninger. Og det må bli lov for personer med oppholdstillatelse at de kan finne bosted i kommunen selv, uten at retten deres til introduksjonsprogram faller bort.

Det å få disse menneskene ut av asylmottak og inn i det norske samfunnet må være en prioritert oppgave for staten og norske kommuner.

Du kan lese hele forslaget her: 01.10.2015 Representantforslag om et nytt system for bosetting av personer med oppholdstillatelse

Del dette