open menu

Mot maktskifte i byene

Det ligger an til maktskifte i flere av de store byene, og vi skal gjøre vårt for at det betyr grønnere og rødere politikk.

Dagen etter valget er det klart at det ligger an til maktskifte i flere av de store byene. En god valgkamp har gjort at SV har snudd trenden i store deler av landet.

– Vi gikk inn i denne valgkampen med målinger godt under valgresultatet, men endte opp med et landsgjennomsnitt på nivå med valget i 2011. Det betyr at vi har mobilisert velgere i valgkampen, og det gleder vi oss over, sier SV-leder Audun Lysbakken.

I Bergen gikk SV fram til 7 prosent, og får fem mandater i byrådet. I Trondheim går SV frem til 6,2 prosent og i Tromsø endte SV opp på 7,9 prosent, mens resultatet i Oslo ble 5,4 prosent. Også i mange mindre kommuner har SV hatt solid framgang.

– Vår oppgave nå er å sørge for et politisk skifte i byene, og at venstresiden får gjennomslag for sin politikk. Vi fortsetter kampen for et varmt samfunn, sier Lysbakken.

Ikke minst vil SV-lederen fortsette kampen for økt bosetting og god integrering i kommunene.

– Det viktigste vi gjorde i valgkampen var å lede an i en verdimobilisering for mennesker på flukt. Den jobben kommer vi til å fortsette også etter valget er over, sier partileder Audun Lysbakken.

Valgkampen har også styrket partiorganisasjonen, og for første gang siden 2007 har SV over ti tusen medlemmer.

– Valget gir et godt utgangspunkt for jobben vi skal gjøre frem mot stortingsvalget i 2017. Da skal vi kaste regjeringen og gi Norge ny retning. Den jobben starter nå.

Over: Publikum under Audun Lysbakkens tale til SVs valgvake i Oslo.

Del dette