open menu

Puslete asylinnsats fra regjeringen

I møte med den største humanitære krisen siden 2.verdenskrig la regjeringen fredag fram forslag for for å gjøre Norge bedre i stand til å håndtere et økende antall asylsøkere og flyktninger.

– Vi står midt i en global krise, og et fantastisk folkelig engasjement står klare og forventer at Norge skal gjøre sitt. Regjeringens svar er puslete og løser ikke de reelle problemene, sier SV-leder Audun Lysbakken.

På regjeringens pressekonferanse deltok barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, kommunalminister Jan Tore Sannen og justisminister Anders Anundsen.

– Det manglet to ministre i dag på regjeringens framlegg: Utenriksminister Børge Brende og Europaminister Vidar Helgesen burde også fått sitt, til økt humanitær bistand til nærområdene til Syria, økt hjelp til å bistå søreuropeiske land sine mottaksapparater og en opptrappet innsats for fred i Syria, fortsetter Lysbakken.

Tilleggsproposisjonen som regjeringen la fram fredag, har en ramme på 227,1 millioner kroner. Av dette går snaut 100 millioner kroner til politiet. Hovedgrepet blir å øke kapasiteten knyttet til registrering av nye asylsøkere til Norge. Resten skal dekke kostnader knyttet til Norges bidrag til operasjonen i Middelhavet. Regjeringen satt av 50 millioner kroner til politiets arbeid, og neste ledd i forvaltningen, UDI, fikk en ekstrabevilgning på 5 millioner kroner.

– Det er bra at det settes av mer penger til politiet, men det hjelper egentlig ikke så mye når ikke resten av systemet rustes skikkelig opp for å håndtere økningen. Dette fjerner ikke proppen, det bare flytter den til et annet sted i systemet. Bevilgningene til Politiets Utlendingsenhet må følges av midler til UDI og Imdi. PU registrerer søknadene, UDI behandler dem og IMDi står for integreringen. Vi lykkes bare dersom alle tre leddene rustes opp i takt, sier Lysbakken.

– I tillegg burde justisdepartementet kommet med en tydelig beskjed til UDI om å prioritere ressurser over til raskere saksbehandling, fremfor det massive fokuset på retur som det er nå, sier Audun Lysbakken.

– Det er store mangler i denne saken. Det er ingen skikkelige løsninger på bosetting, økt intervjukapasitet eller utleieboliger heller, avslutter SV-lederen.

Del dette