open menu

Et spørsmål om verdighet

Vi vil ha en trygg eldreomsorg, der de ansatte har tid og krefter til å gjøre jobben sin og de eldre kan stole på at de får omsorgen de fortjener. Det burde ikke være for mye å be om.

– Jeg tror mange kjenner til eksempler på eldreomsorg som ikke er sånn den skal være. Og kjenner på usikkerhet om deres kjære blir tatt vare på, og om man selv vil få god omsorg når tiden kommer, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SV vil ha en bedre og nærere eldreomsorg:

– Nærhet, trygghet og forutsigbarhet må ligge til grunn i eldreomsorgen. Det krever nye tanker, bedre organisering og bemanning. Flere ansatte, og flere i hele stillinger, vil føre til at det blir minst mulig tilfeldige vikarer. Det er avgjørende at eldre skal slippe stadig nye og ukjente fjes.

Lysbakken mener samfunnet må sørge for at alle kan være sikre på at eldreomsorgen fungerer godt. Vi forventer at mormor får sykehjemsplass, når alder og sykdom gjør at det trengs. At hjemmetjenesten gir godt helsestell og sørger for at mat og renhold er ivaretatt. Og at oldefar får møte noen han kjenner, som kjenner ham, når hjemmetjenesten kommer på besøk.

– Den tryggheten må vi vite at alle har, sier Lysbakken.

– Bruk av deltidsstillinger, vikarbyråer, kommersialisering og høyt sykefravær gir mer oppstykket omsorg, det gjør at flere møter pleiere de ikke kjenner og at flere sykepleiere og helsefagarbeidere må gjøre arbeidsoppgaver for mennesker de ikke får utvikle et forhold til. Det er jo ikke de ansatte det er noe galt med, det er organiseringen.

– Vi vil ha en eldreomsorg med klare regler som garanterer at det er nok folk på jobb. De ansatte må få bruke sunn fornuft og fagligheten sin. I dag styres tiden til de ansatte mange steder av stoppeklokker. Det er målt opp nøyaktig hvor lenge man får lov å være hos hver gamle. Vi vil stoppe stoppeklokkene, sier Lysbakken.

Her finner du noen av SVs forslag for en bedre eldreomsorg

Her kan du lese mer om SVs forslag om statlige regler for hvor mange som skal være på jobb.

Her kan du lese SVs forslag om å undersøke menneskerettighetsbrudd i eldreomsorgen.

 

Filmen er laget etter en idé fra, og avtale med, det nederlandske sosialistpartiet. Personen og stemmen i filmen er skuespillere.

 

Del dette