open menu

Et spørsmål om trygghet

– Vi har laget en film med eldreomsorg som eksempel, men dette kunne like gjerne handlet om mennesker med utviklingshemming, sier SV-leder Audun Lysbakken

Vi vil ha trygge omsorgstjenester, der de ansatte har tid og krefter til å gjøre jobben sin og der de som trenger hjelp kan stole på at de får omsorgen de trenger. Det burde ikke være for mye å be om.

– Nærhet, trygghet og forutsigbarhet må ligge til grunn i alle omsorgstjenester. Det krever nye tanker, bedre organisering og bemanning. Flere ansatte, og flere i hele stillinger, vil føre til at det blir minst mulig tilfeldige vikarer, sier han. – Det er kjempeviktig at folk med utviklingshemming, eldre og alle andre som trenger praktisk bistand og andre tjenester skal slippe stadig nye og ukjente fjes.

– Med mer bruk av vikarer, mange deltidsansatte og økende bruk av vikarbyråer og midlertidig ansatte blir det mindre stabile tjenester. Det er kanskje behagelig for noen som skal sette opp turnusen, men er dårlig for de som trenger tjenestene, sier han.

Del dette