open menu

Velkommen til Norge

I diskusjonen om norsk flyktningpolitikk fremstår det innimellom som om vi politikere kan bestemme hvor mange asylsøkere som skal komme til Norge. Slik er det ikke.

Det politikerne kan bestemme er hvor mange av FNs overføringsflyktninger/kvoteflyktninger vi skal ta imot. Overføringsflyktning er personer som vanligvis er registrert som flyktninger hos UNHCR, men som ikke kan tilbys en varig løsning i det landet de befinner seg og som derfor presenteres for overføring til et tredje land.

Dette utgjør bare en liten del av de som kommer i til Norge. Som et eksempel kom det i fjor ca 11500 asylsøkere til Norge, mens vi tok i mot om lag 1500 kvoteflyktninger.

De aller fleste som flykter fra Syria kommer ikke til Europa via UNHCR, men tar seg frem på egenhånd og søker asyl. Bare en liten del av disse kommer til Norge. De landene de fleste søker seg mot, er Sverige og Tyskland. Men også Norge merker krisen, og det er grunn til å tro at antallet som søker i asyl i Norge vil bli høyere i år eller fjor.

De aller fleste som søker asyl fra Syria får oppholdstillatelse, naturlig nok, når vi vet hvilken krise de flykter i fra.
I tillegg til at SV mener vi burde tatt i mot flere kvoteflyktninger enn det stortingsflertallet besluttet i juni, er vi opptatt av at alle asylsøkerne som kommer må bli tatt imot på en skikkelig måte. Vi må dessuten sørge for at de raskt får en kommune å bo i.

Vi vet ikke hvor mange det blir, men vi må uansett hjelpe dem til å skape seg en fremtid i Norge.

Del dette