open menu

– Gjennomsnittet hjelper ikke en eneste lærer eller elev

– Hvis du er kontaktlærer for 25 seksåringer og tiden ikke strekker til, må det være ganske provoserende når Høyre minner om at de fleste førsteklasser er mindre. Gjennomsnittet hjelper jo ikke en eneste lærer eller elev, sier SV-leder Audun Lysbakken.

«De aller fleste førsteklasser er på 14-16 elever», sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i NRKs direktesendte utdanningsdebatt. Utsagnet fikk både lærere og foreldre til å reagere. I flere byer er det helt vanlig at kontaktlæreren for første klasse har ansvaret for vesentlig flere elever.

SV-leder Audun Lysbakken mener kunnskapsministeren forsøker å dekke over problemene.

– At gjennomsnittseleven går i en klasse med 16 elever hjelper jo ikke den førsteklassingen som går i en klasse med 25. Det er de elevene debatten må handle om. Hvordan kan vi sikre at alle elever har en lærer med tid til å hjelpe hver enkelt?

Lysbakken mener ressurssituasjonen er spesielt alvorlig for de minste elevene.

– Om våren går seksåringen i en barnehage med tre voksne på 18 barn. Etter sommerferien starter hun på en skole der én pedagog kan ha ansvar for 25. Disse barna har det samme behovet for trygghet, for sosial oppfølging, for bli sett og tatt på alvor. For meg er det helt opplagt at vi må sette en grense for hvor mange barn hver lærer kan ha ansvaret for.

Lysbakken foreslo for Stortinget å innføre en grense på 15 elever per lærer på 1.-4. trinn, uten å få gjennomslag.

– SV fikk ikke flertall for en nasjonal norm for lærertetthet, men vi vil kjempe i kommunene for å beskytte skolebudsjettene og ansette flere lærere der det er behov for det. I Oslo har vi foreslått en kommunal norm. Vi har ikke tenkt å gjemme oss bak gjennomsnittet!

Del dette