open menu

SV med klare makt-krav til Ap

Bare et sterkt SV vil gi en tydelig forandring av lokalpolitikken, sa Audun Lysbakken på SVs valgkampåpning idag.

– SV skal gjøre alt vi kan for å kaste Høyre og Frp fra makten i norske kommuner. Men vi stiller tøffe krav: Bybane over bryggen i Bergen, ingen skoleprivatisering i Trondheim, stans av den gigantiske E18-utbyggingen til Oslo.

Det var en offensiv Audun Lysbakken som møtte pressen da han åpnet SVs nasjonale valgkamp i Oslo i dag. Med seg hadde han storbytopper og ordførerkandidater som presenterte sine valgkampkrav.

– Innledningen av valgkampen har vært preget av anklager og skittkasting mellom Høyre og Ap, som slåss om makten i de største byene. Men det storbyene trenger er ikke maktskifte – det er ny politikk og nye ideer. Bare et sterkt SV vil gi de kommunene hvor det blir flertall for venstresiden en tydelig rød- og grønnfarge. Gir velgerne oss makt, kan vi presse Arbeiderpartiet til å gjennomføre ny politikk.

SV-lederen brukte særlig tid på to konkrete forslag – et klippekort i eldreomsorgen, og overgang til skolelekser.

– SV vil at de eldre med de største støttebehovene i hjemmetjenesten skal få et klippekort med en halvtime ekstra i uken, som også kan spares opp. Denne tiden kan de eldre benytte akkurat som de selv ønsker. Til en tur i parken, et restaurantbesøk eller bare en god prat. Det vil gi de eldre større frihet og tilpasse tilbudet bedre til de eldres behov. Det er det som er framtidens velferd, sa en engasjert Lysbakken.

Lysbakken gjentok også SVs forslag om skolelekser.

– Øvingsarbeidet er noe av det viktigste som skjer i skolen, men i dag er store deler av dette arbeidet skjøvet ut av skoletiden, og inn i hjemmet. Mange elever får ikke god hjelp hjemme. Det skaper leksestress, og det skaper store sosiale forskjeller, sa Audun Lysbakken.

SV vil utvide skoledagen med én time, slik at leksene kan gjøres på skolen med lærer til stede. Lokalt går SV i spissen for forsøk med skolelekser.

En meningsmåling gjort av Infact i juni viste at 64,6 prosent støtter forslaget om å utvide skoledagen med en time for å gjøre leksene på skolen. Bare 21 prosent var negative.

 

Del dette