open menu

Ta kampen for et varmt samfunn!

Denne uken åpner vi SVs valgkampsentral på Tøyen. Det er 41 dager til valget, og vi skal jobbe knallhardt. SV-leder Audun Lysbakken har skrevet noen linjer om hvorfor han gleder seg til å gyve løs på denne valgkampen.

Jeg skriver disse linjene fra mitt hjørne av SVs valgkampsentral på Tøyen. Her har vi samlet ansatte og tillitsvalgte, og herfra skal vi hjelpe SVere over hele landet med å drive intens og tøff valgkamp de neste 41 dagene. Nå går startskuddet, de neste ukene skal jeg reise land og strand rundt for å møte velgere og delta i en lang rekke debatter med våre motstandere. Jeg gleder meg. De valgene vi tar i dag, avgjør hva slags samfunn vi får i morgen.

En stemme til SV i dette valget er en stemme for et varmt samfunn. Det er kortsiktig når fellesskapets eiendom selges unna og når lavere formuesskatt blir viktigere enn å investere i framtiden, i utdanning, forskning og grønne arbeidsplasser. Denne urettferdigheten, småligheten og kortsiktigheten vil SV erstatte med rettferdighet, solidaritet og langsiktighet. Det er å ta kampen for et varmt samfunn.

Vi går til valg med tre hovedsaker. Vi vil ta kampen for flere lærere, og for en skoledag hvor skolelekser erstatter hjemmelekser. Fordi flere lærere er det aller viktigste for å skape en skole hvor hvert enkelt barn blir sett. Fordi hjemmeleksene skaper stress i familiene, tar fra barn fritiden sin og er dypt urettferdig for alle dem som ikke får god nok hjelp hjemme. Vi vil ta kampen for en eldreomsorg med økt bemanning og uten stoppeklokker. Fordi vi kan øke bemanningen ved å gi flere omsorgsarbeidere hele og faste stillinger. Fordi de eldres egne behov får mer å si for omsorgen de tilbys hvis vi stopper stoppeklokkene. Vi vil ta kampen for rein og trygg luft. Fordi ingen barn skal holdes inne for at de voksne skal kunne kjøre, og ingen i Norge skal dø for tidlig fordi luften er helsefarlig. Fordi vi må investere i moderne kollektivtrafikk i byene, og la veimidlene gå til distriktene hvor bil er eneste alternativ.

Vi vil ta kampen for et varmt samfunn. Og vi vil ha deg med. Vi er et lite parti, som kjemper for stor forandring. Du kan gjøre en forskjell hvis du blir med på SVs valgkamp. Du kan melde deg til tjeneste hos ditt lokallag, eller bli SV-aktivist her. Og du kan dele vår valgavis, Del Godene, med dine venner.

Er du med?

Hilsen

Audun Lysbakken
Partileder

Del dette