open menu

Maner ungsosialistene til kamp

– I en tid der det politiske flertallet gjør Norge til et stadig kaldere samfunn, er et sterkt SU viktigere enn noen gang, det er SV-leder Audun Lysbakkens klare beskjed i sin tale til Sosialistisk Ungdoms sommerleir.

Lysbakken tok opp urovekkende nye arbeidsløshetstall som viser at store deler av økningen i arbeidsløshet kommer nettopp blant ungdom. SV mener det er på tide med en ungdomsgaranti: Et krav til å få hjelp eller jobb innen tre måneder. Det vil hjelpe flere tilbake i arbeid.

– Hvis arbeidsminister Robert Eriksson vil ta ledighetsproblemet på alvor må han støtte SVs ungdomgaranti, det er ikke klokt at ungdom som ikke er i arbeid blir gående uten fornuftig aktivitet. Jeg forventer at regjeringen bruker statsbudsjettet til kraftfulle tiltak mot ungdomsledigheten.

– Arbeidsløshet tidlig i livet kan gi problemer som følger folk gjennom et helt arbeidsliv. Dette er et svært alvorlig problem for veldig mange unge mennesker. Høyresiden velger å møte det med moralisme og pekefinger, ikke med reell politikk. Vi trenger politisk vilje for å få ungdommene våre i arbeid.

Partilederen advarte også mot norske styrker i Irak, og slår fast at regjeringen og de andre partiene som sender norske soldater til Irak umulig kan vite hva oppdraget vil føre til.

– SV støtter de som kjemper for sine hjem og hjembyer i Syria, Irak og de kurdiske områdene, og fordømmer ISILs handlinger. Problemet er at vi ikke tror den amerikansk ledede militæroperasjonen vil bidra til å stanse ISIL. Dessuten har operasjonen allerede vist seg å være problematisk, sa Lysbakken.

Del dette