open menu

Vil ha sterkere tiltak mot ledighet

SV foreslo å bruke 1,1 milliarder kroner til grønn omstilling og mot arbeidsløshet, da Stortinget i dag behandlet revidert nasjonalbudsjett.

Det har forsvunnet mer enn 20 000 jobber i oljesektoren det siste året. Ungdomsledigheten på vei opp og nærmer seg 10 prosent. Derfor foreslo SV en egen tiltakspakke for å møte den økende ledigheten og for grønn omstilling.

– Tusenvis av mennesker er uten jobb i Norge. Det er de fordi Norge i alt for mange år,  har gjort oss enda mer oljeavhengighet gjennom investeringer i oljesektoren. Vi som har advart mot et brått fall og alvorlige konsekvenser for de som rammes i det oljeprisen måtte falle, har blitt avfeid som industrifiendtlige og mot arbeidsplasser, sier SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen.

I tiltakspakken foreslår SV å bruke 1,1 milliarder kroner til strakstiltak for omstilling og 13,5 milliarder øremerket til investeringsfond i de kriserammede områdene. Samtidig vil SV at staten skal bruke eiermakt i Statoil for å sikre oppdrag til norsk leverandørindustri, og satser hardt på økt støtte til miljøvennlig teknologi og produksjon.

– Dette er en avgrenset krise, geografisk og til en sektor. Det er ikke krise i hele økonomien nå, men det kan skje dersom mange tusener mister jobben uten å ha noe alternativ. Derfor er det viktig at vi tar viktige grep nå, sier Valen.

– Arbeidsløshet er både ekstremt personlig belastende for de det rammer, og det er det minst lønnsomme et samfunn kan holde på med, fortsetter han.

Flere av tiltakene  i pakken er særlig rettet mot unge og for å forebygge at flere faller utenfor arbeidslivet. Blant tiltakene er:

  • 125 millioner til en ungdomsgaranti som skal gi rett til utdanning, veiledning eller jobb for de under 25 år.
  • 136 millioner til flere studieplasser.
  • 124 millioner til å øke lærlingtilskuddet, samt strengere krav om bruk av lærlinger i offentlig sektor.

– Våre forslag burde fått flertall i dag. Fordi vi kan, og fordi andre som oss trenger det, og fortjener det. Fordi vi kan, og bør, være barmhjertige, og solidariske, avslutter Valen.

 

Del dette