open menu

Derfor brøt SV Syria-forhandlingene

Avtalen om Syriske flyktninger innebærer at bare 5000 får komme til Norge i 2015 og 2016, en halvering av de 10 000 som flere partier har lovet denne våren. Avtalen mangler dessuten den kraftfulle styrkingen av hjelpen til nærområden. Derfor brøyt SV forhandlingene.

– Vi er glad for hver ekstra flyktning som får hjelp både i nærområdet og i Norge, men hjelp haster. Den avtalen Høyre, Ap, Krf , Venstre, Sp og MDG nå er enige om innebærer i realiteten ikke mer enn 2000 flyktninger til Norge i år og 3000 neste år. I år er økningen svært beskjeden, bare 500 syrere mer enn allerede vedtatt får komme til Norge, sier SV leder Audun Lysbakken.

Ifølge avtalen skal antallet flyktninger økes med 500 i 2015, til 2000. I 2016 skal 3000 syriske flykninger få komme til Norge. Tallet for 2017 også er 3000. Avstanden er altså stor mellom avtalen og de 10 000 i 2015 og 2016, som var kravet som utløste vårens forhandlinger i Stortinget

– Vi har vært med i forhandlingene, fordi vi håpet å få til et godt resultat. Men avstanden ble for stor mellom SV og de andre partiene, vi fikk ikke resten av flertallet med på å presse regjeringen til et bedre resultat. Da var det riktig å forlate forhandlingene, sier Lysbakken.

SV har vært villig til å bevege seg i forhandlingene, men den endelige avtalen innebærer en innsats som blir for liten, og kommer for seint.

– Krisen er enorm nå, vi må derfor handle raskt. Det er viktig å øke antallet vi tar i mot i år og til neste år, ikke skyve det til 2017. I tillegg er det lagt opp til at partene skal evaluere situasjonen med mottak av flyktninger i 2016 i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017. Da frykter vi forsøk på omkamp fra høyresiden, sier Lysbakken.

Avtalen partiene er enige om innebærer en økning i hjelpen til nærområdet på 250 millioner kroner, i tillegg til den milliarden regjeringen satt av i revidert. Disse pengene tas fra andre områder i bistandsbudsjettet.

– Vi er fornøyd med at partene vil øke hjelpen i nærområdene, men beløpet er for lavt og situasjonen krever at Norge øker bistandsbudsjettet, sier Lysbakken.

I SVs utkast til revidert nasjonalbudsjett har vi satt av 400 millioner i friske midler, utover den milliarden regjeringen har satt av, til hjelp i nærområdene. Samtidig har vi, basert på finansdepartementets beregninger, satt av 546 millioner kroner til å ta imot 4000 flyktninger i 2015, og vil i vårt alternative budsjett for 2016 sette av penger til mottak av 6000 flyktninger. SV vil stemme for vårt forslag om å ta imot 10 000 syriske flyktninger i år og neste år, når dette skal behandles i stortinget.

 

 

Del dette