open menu

Svekker rettigheter for innbyggerne

– Mer lokaldemokrati er ikke å dytte inn flere oppgaver det ikke er penger til. Man må starte med å gi nok penger til de viktige oppgavene kommunene allerede har, sier SVs Karin Andersen.

Tidligere i vår la regjeringen frem Stortingsmeldingen om kommunenes oppgaver. Meldingen har de siste månedene blitt behandlet i Stortingets kommunal og forvaltningskomité som i dag avga sin innstilling i saken.

– Når stortingsflertallet nå vil at store kommunene skal kunne overta ansvaret for videregående opplæring, kollektivtrafikk  og tannhelse, så river de opp det som fungere bra i dag.  Hvis store byer får overta videregående skoler, så vil elevene som bor i distriktene risikere å få langt færre valg og dårligere tilbud. Og der må også kommunene lage nye samarbeidsmodeller med nytt byråkrati og uklare ansvarsforhold. Det vil også gjelde kollektivtrafikk som selvsagt må henge sammen over mye større områder enn de største kommunene og derfor må ansvaret ligge i fylkene slik det er nå, fortsetter Andersen.

Derfor vil SV styrke kommunenes økonomi kraftig og styrke fagmiljø og kvalitet i omsorg, skole, i isteden for å bryte fagmiljø opp og svekke rettigheter for innbyggerne.

– Det mest alvorlige er at stortingsflertallet ikke parkerer forslag  som vil føre til diskriminering av  utviklingshemmede og de som trenger varig tilrettelagt arbeid. Som eneste gruppe skal de tas ut av den statlige arbeidsmarkedspolitikken. Gode, tilpassede hjelpemidler krever brede fagmiljø og kompetanse. Det er ikke en lokalpolitisk oppgave, men en rettighet som staten skal finansiere over folketrygden, sier Karin Andersen.

– Regjeringen begynner i feil ende. Mer makt lokalt handler ikke om kommunestørrelse og stadig tilførsel av nye oppgaver, men om  kommunene får penger til å gjøre de oppgavene de allerede har og har litt penger til overs til egne prioriteringer, avslutter Karin Andersen.

 

Del dette