open menu

Stopp stoppeklokkene

For mange av våre eldre får ikke den omsorgen de fortjener. Derfor vil SV kaste stoppeklokkene ut av eldreomsorgen, øke bemanningen og gi eldre større valgfrihet.

I sin tale til landsstyremøtet tok SV-leder Audun Lysbakken til orde for å stoppe stoppeklokkene i norsk eldreomsorg.

– Vi skal stoppe stoppeklokkene i norsk eldreomsorg. Det skal vi gjøre ved å gi pleietrengende eldre større makt over tilbudet de får, ved å øke bemanningen på sykehjemmene og ved å stoppe privatiseringen, sa Lysbakken.

Eldreomsorgen har store utfordringer. Tilbudet til varierer fra kommune til kommune, og mange steder er bemanningen alt for lav. Det har også blitt avdekket omfattende brudd på menneskerettighetene i norske sykehjem.

– Det betyr ikke at de som jobber der ikke gjør det de kan, jeg har enorm respekt for alle de som hver dag tar de tyngste løftene i eldreomsorgen. Men vi vet at menneskerettighetene blir brutt hver eneste dag ved norske sykehjem.

Vi vet det forekommer underernæring, feilernæring, feilmedisinering og tvang. Og det kan ikke fortsette sånn, sa Lysbakken i sin tale.

SV vil neste uke fremme tre forslag i Stortinget som skal forandre norsk eldreomsorg. Forslagene er en nasjonal bemanningsnorm for sykehjem, en klippekortordning for hjemmetjenesten der de eldre selv bestemmer over mer av tiden, og en tillitsreform der rigide regler for tidsbruk og rapportering erstattes av større faglig frihet for de ansatte.

– Hverdagen i eldreomsorgen er veldig ofte hastverk. Hjemmesykepleierne i mange kommuner har faktisk stoppeklokke i lommen. Bruker de «for mye tid» på omsorg må de forklare seg for byråkratene etterpå. Men også på sykehjemmene finnes stoppeklokken i praksis, ofte er bemanningen så lav at pleierne må løpe mellom rommene. Resultatet er ensomhet, noen ganger omsorgssvikt, forklarte Lysbakken.

– Det viktigste for å skape en god eldreomsorg er å øke bemanningen. Det kan kommunene gjøre, og det vil SVere rundt om i landet foreslå. Vi vil også ha en nasjonal bemanningsnorm for sykehjem. Det skal være nok folk til raus omsorg, nok tid til en verdig hverdag, avsluttet Lysbakken.

 

Del dette