open menu

Et tap for miljøet og økonomien

Å investere i kull er både miljøskadelig og ulønnsomt. Det er på høy tid at Oljefondet skal ut av kull.

Oppdatering: Denne saken tok et viktig skritt i riktig retning da det ble enighet blant alle partiene i Stortinget 26. mai om kvelden om at Oljefondet skal trekke seg ut av selskaper der kull utgjør mer enn 30 % av inntektene. 

Nylig ble det amerikanske kullselskapet Duke Energy dømt til å betale 768 millioner kroner i erstatning etter en enorm forurensingsskandale. Store områder i og rundt Dan River i North Carolina ble totalt livløse på grunn av selskapets utslipp. Boten er den nest største miljøboten i USA noensinne, kun slått av boten til BP etter oljekatastrofen i Mexicogulfen.

Boten betales av aksjonærene. Blant annet Norge. For Oljefondet er et av selskapets aller største aksjonærer. Nå venter minst 15 andre søksmål, i tillegg til at Duke Energy er tvunget til å bruke mer penger på opprydding og forebygging.

I forrige uke arrangerte SV og MDG et seminar på Stortinget sammen med blant andre Framtiden i våre hender og Mellomkirkelig råd for Den norske kirken. Der fortalte representanter fra Filippinene, Sør-Afrika, Colombia, Kina og USA hvordan kullindustrien ødelegger store naturområder og forårsaker sterkt helseskadelig luftforurensing. Blant annet fortalte Donna Lisenby om Duke Energys ødeleggelse av elver, luft, drikkevann og natur i North Carolina.

SV har igjen og igjen advart om det som nå skjer. Vi har foreslått å trekke oljefondet ut av kull og redusere fondets eierandel i fossil energi. Det må vi først og fremst gjøre av hensyn til miljøet. Men store investeringer i kull og fossil energi er også stadig mer økonomisk risikabelt. Kjempeboten til Duke Energy er et eksempel på dette. Investeringer i kull er dømt til å være ulønnsomme i overskuelig framtid, ifølge en rekke analyser. Kull er miljøskadelig og vi vil i lengden antakelig tape penger på det. Hvorfor skal Norge bruke vår investormakt så uklokt?

Stortinget behandler nå nok en gang forslag om å trekke oljefondet ut av kull. I fjor ble saken utsatt fordi regjeringen skulle utrede saken. Utredningen skulle vise seg å bli et tapt år for kampen mot kull. Denne gangen kan det bli flertall på Stortinget for mer kraftfulle grep. Det er på høy tid.

Skriv under opprop om at Oljefondet skal ut av kull!

Del dette