open menu

– Vi må sikre pensjonistene i år

Det er ikke godt nok at regjeringen vil vente til neste år med å vurdere å kompensere alderspensjonister som nå får mindre å leve for. Derfor vil SV legge penger inn nå.

Hvert år blir rammene for neste års alderspensjoner lagt fram gjennom trygdeoppgjøret. I år har regjeringen lagt fram et forslag som vil gjøre at pensjonistene får mindre kjøpekraft. Det vil SV stoppe, og partiet kommer til å fremme forslag i Stortinget for å sikre pensjonistene i årets oppgjør.

– Det er urimelig at pensjonister skal få mindre kjøpekraft. En pensjon å leve av sikrer en verdig alderdom, sier Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant for SV og medlem i arbeid -og sosialkomiteen.

Grunnen til at alderspensjonistene taper i årets oppgjør, er at flertallet på Stortinget gjennom pensjonsreformen i 2009 ble enige om at alderspensjonene skulle reguleres på linje med lønnsveksten, og så skulle 0,75 prosent trekkes fra dette beløpet. I år vil lønnsveksten være så lav at man ender med et nivå lavere enn prisveksten. Altså vil pensjonistene få mindre utbetalt enn prisveksten.

– Dette har regjeringa visst om lenge. Det er fullt mulig å gjøre unntak fra denne modellen når utslaget blir negativ kjøpekraft for pensjonister. Noe annet er direkte usosialt. Derfor foreslår vi at pensjonistene skal få like høy inntektsvekst som prisveksten i årets oppgjør. Vi vil ikke ha velferd i revers, sier Bergstø.

Da den nye pensjonsreformen ble vedtatt før valget i 2005, foreslo SV en løsning som ville sikret pensjonistene en lønnsutvikling på linje med arbeidstakerne. Regjeringa har nå varslet at de vil se på framtidige oppgjør og vurdere å kompensere tap i ettertid.

– Det er positivt at regjeringa ser at noe må gjøres, men en eventuell kompensasjon i ettertid blir for usikkert for de som skal betale regninger i dag, avslutter Bergstø.

Del dette