open menu

Gjør kommunene fattigere

Kommunene får mindre penger enn før. Det vil gå ut over barn og eldre sier SVs Karin Andersen.

Både i år og i fjor har kommunene fått langt lavere inntekter enn forventet. Regjeringen framstiller det som om de gir ekstra penger til kommunene. Men i virkeligheten gjør de bare kuttene noe mindre.

– Dette rammer barn som ikke får god nok hjelp av barnevernet, eldre som må vente lenger på sykehjemsplass, og elever som får færre lærere. For SV er dette mye viktigere å løse dette, enn å gi skattelette til folk med store formuer, sier Karin Andersen.

Andersen sier at det for SV er et verdivalg at fellesskapet, barnehage, skole og helse- og omsorgstjenester settes foran skattelette til de mest velstående.

– Når kommunen melder at de må kutte i tilbudet til barn og eldre, viser det at Høyre og Fremskrittspartiets faktiske prioriteringer, sier Andersen.

SV vil i tillegg til å øke kommunerammene fordele pengene mer rettferdig. På den måten vil kommuner som har lave inntekter få like gode muligheter til å løse sine oppgaver som kommuner med større egne inntekter.

– Kommuner i vekst trenger dessuten mer penger for å bygge ut. Derfor vil SV øke vekstkommunetilskuddet. Dette må gjøres uten at pengene tas fra kommuner som sliter med fraflytting, slik regjeringen nå gjør, sier Andersen.

Del dette