open menu

SV tar kampen for trygge pensjoner og et selvstendig Palestina

SV sier ja til trygge pensjoner og et selvstendig Palestina på 1. mai.

– Når velferd blir konkurranse, går det ofte ut over de ansatte og deres pensjon. Velferden blir ikke bedre av at man presser ned pensjoner, lønn og arbeidsvilkår.  Derfor la SV denne uka inn et forslag i Stortinget for å stoppe at pensjoner kan kuttes på grunn av privatisering, sier SV-leder Audun Lysbakken. Han holder 1.mai-tale i Bamble i år.

SVs representant i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Kirsti Bergstø, reiser til Alta for å holde tale.

– Skal velferden bli god, må de ansatte som jobber i velferdstjenestene ha gode vilkår. Jeg kommer til å snakke om at valget til høsten er et retningsvalg for velferden. Får vi inn partier som vil sørge for offentlig velferd med gode arbeidsvilkår og god pensjon, vil det gi oss alle et trygt og godt velferdstilbud for framtida. Dersom høyresida vinner, vil vi se mer pensjonsdumping og tøffere arbeidsvilkår for de ansatte, sier Bergstø.

Et selvstendig Palestina er SVs andre hovedsak på arbeidernes internasjonale kampdag. SV har nylig fremmet et forslag i Stortinget om at Norge bør anerkjenne Palestina som stat.

2015-04-10 Palestina meme 1
– I disse dager behandles forslaget i Stortinget. Skulle vi gjøre dette vil vi bli nummer 136 i rekken. Det er ingen grunn til at Norge skal være feigere enn Sverige og Island. Norge bør følge våre naboland og møte palestinernes bestrebelser for internasjonal anerkjennelse med en reell politikkendring og en reell anerkjennelse, sier Lysbakken.

Over hele landet vil SV-representanter holde appeller for trygge pensjoner og et selvstendig Palestina. Marianne Borgen vil holde tale på Youngstorget i Oslo, mens Oddny Miljeteig taler i Bergen.

Del dette