open menu

Vil kartlegge MR-brudd i eldreomsorgen

– Vi kan ikke sitte stille å se på at menneskerettighetene brytes i norske sykehjem, sier Audun Lysbakken. I dag fremmet han forslag om gransking av brudd på menneskerettighetene i eldreomsorgen.

I desember 2014 la Nasjonal institusjon for menneskerettigheter frem rapporten «Menneskerettigheter i norske sykehjem». De konkluderte med at det skjer tidvis grove krenkelser av grunnleggende menneskerettigheter på norske sykehjem.

– Norge har generelt en god eldreomsorg, med dyktige fagarbeidere som gjør en enorm innsats for å ta vare på oss når vi blir gamle. Likevel er det rom for forbedringer. Når det nå har kommet fram at menneskerettigheter brytes i norske sykehjem, er vi nødt til å reagere,  sier Lysbakken.

Rapporten konkluderer med at det er behov for en grundig kartlegging av menneskerettighetssituasjonen i norske sykehjem. Det gjelder både beskyttelse mot mishandling og nedverdigende behandling, inngrep i den personlige integriteten, og å yte nødvendig og forsvarlig helsehjelp. I de groveste tilfellene som er dokumentert, har omsorgssvikt og overgrep ført til dødsfall, seksuell utnyttelse, grov tvang og neglisjering.

– Dette er uakseptabelt, og krever handling. Vi må aldri havne i en situasjon der vi aksepterer menneskerettighetsbrudd fordi de menneskene det gjelder er for syke til å stå opp for seg selv, sier Lysbakken.

Til tross for at helseminister Bent Høie uttrykte bekymring for situasjonen da rapporten ble lagt fram, har regjeringen ikke gjort noe for å følge opp konklusjonen. Derfor foreslår SV nå at Stortinget skal be regjeringen om snarest mulig igangsette en kartlegging av menneskerettighetssituasjonen på norske sykehjem, der også beboere selv og deres pårørende er kilder.

– På lang sikt er den viktigste løsningen høyere grunnbemanning i eldreomsorgen. Med flere fagfolk på jobb, er det både lettere å oppdage brudd, og lettere å unngå at de blir begått. Men vi kan ikke sitte stille og vente på bedre grunnbemanning. Vi må starte arbeidet nå, sier Lysbakken.

Del dette