open menu

Krever at E18-planer skrinlegges

SV vil ikke inngå noen forpliktende samarbeidsavtale med Ap etter kommunevalget i Oslo, uten at dagens planlagte E18-utbygging skrinlegges.

– SV vil kun støtte et byråd som sikrer Oslos innbyggere ren luft. I dag dreper oslolufta, og forurenset luft er et kjempeproblem, ikke bare noe byen sliter med åtte-ti dager i året, slik mange tror, sier Oslo SVs toppkandidat, Marianne Borgen.

Partikollega på stortinget, Heikki Eidsvoll Homås deler Borgens bekymring og sier det viktigste tiltaket for å bekjempe den dårlige luftkvaliteten er å stanse den planlagte E18-utbyggingen. Biltrafikken i Oslo må reduseres.

– Utbyggingen av E18 vil føre til langt flere biler inn til Oslo, og dermed også føre til mer forurensning, sier Heikki Holmås.

For å sikre trygg luft til byens innbyggere må en rekke tiltak på plass. SV går blant annet inn for at det på dagens E18 snarlig etableres et eget kollektivfelt og et miljøfelt. Kollektivtilbudet må økes i takt med det økte behovet.

Både Holmås og Borgen understreker at SVs går til valg på å erstatte dagens Høyre-styre i hovedstaden.

– Men en avgjørende forutsetning for at vi skal kunne inngå en forpliktende samarbeidsavtale med Ap, er at Ap som oss, går inn for å skrinlegge dagens planer for E18-utbygging, avslutter Borgen.

E18-meme

Del dette