open menu

Ta kampen for et selvstendig Palestina

I vår skal Stortinget stemme over SV sitt forslag om å anerkjenne Palestina som selvstendig stat. Skulle Norge vedta forslaget vil vi bli nummer 136 i rekken, etter land som Sverige og Island.

– Det burde være ukontroversielt for et land som Norge å anerkjenne Palestina som selvstendig stat. Likevel er det ingen andre partier som har gått ut med støtte til vårt forslag, sier utenrikspolitisk talsperson i SV, Bård Vegar Solhjell.

Regjeringen mener en fredsavtale må ligge på bordet før man kan snakke om å anerkjenne Palestina, men det pågår ingen fredsforhandlinger. Tvert i mot har Israel gjenvalgt Netanyahu, som har forsikret velgerne om at det aldri ville bli noen palestinsk stat så lenge han er statsminister.

– Utsiktene for nye forhandlinger er ikke lyse. Den tydeligste bevegelsen mot en fredelig løsning er palestinernes bestrebelser for internasjonal anerkjennelse. Det burde være en naturlig forlengelse av norsk engasjement for å sikre en palestinsk stat å støtte opp under dette diplomatiske framstøtet, fortsetter Solhjell.

På Arbeiderpartiets landsmøte til helga vil AUF presse moderpartiet til stemme for SV sitt forslag. Det ligger an til at AP vil lande på en symbolsk, ikke-forpliktende anerkjennelse, som alternativ til en reel anerkjennelse etter svenskenes modell.

– SV har ingen tro på en slik strategi. En symbolsk eller prinsipiell anerkjennelse har Norge allerede gjennomført. Norge har oppgradert den palestinske representasjonen i Norge til ambassadørs rang, og målet om en selvstendig palestinsk stat har vært en utvetydig og sentral del av norsk utenrikspolitikk i mange år, sier Bård Vegar Solhjell.

– Norge bør følge Sverige og møte palestinernes bestrebelser for internasjonal anerkjennelse med en reell politikkendring. En reell anerkjennelse, avslutter Solhjell.

 

Bruk 2 minutter på å høre hvorfor Bård Vegar Solhjell synes det er en god idé at Norge anerkjenner Palestina som stat her:

 

Foto: Joi Ito  (CC BY 2.0)

Del dette