open menu

Norge må ta imot flere syriske flyktninger

Krigen i Syria er nå inne i sitt femte år og den humanitære krisen blir stadig verre. Nå vil SV ha Stortinget med på å be regjeringen om å ta imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria over de neste to årene.

Norges største hjelpeorganisasjoner har de siste ukene oppfordrer til nasjonal dugnad for syriske flyktninger. I dag la Sosialistisk Venstreparti fram forslag i Stortinget om å ta mot flere krigsflyktninger fra Syria og mer hjelp i nærområdene.

– Norge som er ett av verdens rikeste land bør bidra til å hjelpe flyktninger som trenger det mest. Borgerkrigen i Syria har ført til at verden i dag står overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Om ikke Norge har kapasitet til å ta imot flere flyktninger, hvem har det da? spør SVs Karin Andersen, som er en av forslagsstillerne.

SV fremmet et lignende forslag for Stortinget våren 2014. I et representantforslag ble det da foreslått at Norge skulle øke antallet kvoteflyktninger fra Syria fra 1000 til 5000. Forslaget fikk ikke støtte hos noen av de andre partiene da, men i den siste tiden har flere partier tatt til ordet for at Norge nå må ta i mot flere.

– På Venstres landsmøte forrige helg ble det vedtatt en lignende uttalelse, og også på Arbeiderpartiet og KrF sine landsmøter vil dette bli en diskusjon. Vi håper at disse partiene denne gangen vil støtte vårt forslag som nå kommer opp på Stortinget, sier Andersen.

I tillegg forslaget om å ta i mot flere flyktninger, foreslår SV også økt økonomisk hjelp til nærområdene. Norges støtte er i dag 750 millioner kroner til bidrag i Syria og nabolandene.

– Norge har ressurser og kapasitet til å bidra ytterligere, og vi foreslår derfor at regjeringen øker den økonomiske innsatsen i nærområdene kraftig i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett nå i vår, fortsetter Karin Andersen.

– Den stadig forverrede situasjonen i Syria gjør at det haster skikkelig med å sette i gang arbeidet med å hjelpe flyktningene, avslutter Andersen.

Les hele SVs forslag her.

 

 

Foto: Sharnoff’s Global Views (CC BY 2.0)

Del dette