open menu

Asylbarnavtale med vond bismak

I regjeringens asylbarnavtale gjøres bare halve jobben for å rydde opp i uretten mot barna.

– Hvert barn som får bli gleder oss, men i denne avtalen gjøres bare halve jobben med å rydde opp i uretten og rotet justisministeren har skapt. Mange av asylbarna Anders Anundsen har sendt ut får ingen ny behandling. De borgerlige partiene har latt disse barna i stikken. Derfor er dette en enighet med vond bismak, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Det er svært bra at noen av de utsendte barna nå får prøvd sakene sine på nytt, og SV-lederen vil berømme KrF og Venstre for å ha kjempet for asylbarna. Avtalen er likevel ikke god nok, mener han. Den gjelder nemlig kun barn som ved utsendelsen hadde vært i Norge i fire år eller mer, og omfatter kun utsendelser mellom juli 2014 og mars 2015. SV mener avtalen burde gjelde barn med tre års opphold, og utsendelser helt fra januar 2014, da regjeringen begynte å sende ut barn til Afghanistan.

– Barn med mellom tre og fire års oppholdstid, og barn sendt ut mellom januar og juli i fjor, betaler prisen for Anders Anundsens feil. I tidligere avtaler om lengeværende asylbarn har grensen vært tre års opphold i Norge. Det ville vært rimelig nå også, sier Lysbakken.

Muligheten for å prøve saken på nytt burde gjelde for asylbarna som ble sendt ut også i første halvår i fjor, mener Lysbakken. Det var da regjeringen begynte sin nye og brutale politikk med tvangsreturer av barnefamilier til internflukt i Afghanistan.

–  Det er svært skuffende at avtalen ikke stopper regjeringens praksis med å tvangsutsende barn til internflukt i Afghanistan. Dette skjer i strid med rådene til FNs høykommissær for flyktninger og afghanske myndigheter. Jeg er forbauset over at Venstre og KrF nå aksepterer en slik uforsvarlig og barnefiendtlig politikk, sier SV-lederen.

Del dette