open menu

Krever opprydning i uførereformen

I 2011 vedtok et samlet Storting en omlegging av uføresystemet. Hensikten var å senke terskelen for uføres deltakelse i arbeidslivet. Stortinget var tydelige på at uføre skulle ha omtrent like mange penger som før omleggingen. Slik gikk det ikke.

Saken diskuteres i Stortinget i dag i en såkalt «initiativdebatt», der arbeids- og sosialkomiteen selv på eget initiativ tar opp en sak til debatt i Stortinget. Det er første gangen Stortinget har en slik debatt, og det understreker også alvoret i saken.

– Vi har fått mange brev fra folk som opplever at dette gjør en vanskelig hverdag vanskeligere. Mange har gått ned i inntekt, samtidig som de har fått veldig lite informasjon om hva som har skjedd. I tillegg rammes mange indirekte, ved at de mister bostøtte eller får høyere egenandeler for kommunale tilbud når bruttoinntekten går opp. Dette må ryddes opp i, sier Bergstø.

– Tallene fra regjeringen viser at uførereformen har blitt gjennomført på en måte som gjør at mange taper mye. Over 10.000 folk mister mellom 6.000 og 12.000 kroner i året. 730 mennesker taper over 24.000 kroner i året, uten noen som helst kompensasjon. Det er uakseptabelt, sier Bergstø.

SV kommer til å fremme et forslag i Stortinget om en varig kompensasjonsordning, det er uakseptabelt at så mange taper så mye  på omleggingen.

– For folk som sliter med å få endene til å møtes gjør selv små summer et stort innhogg, avslutter Bergstø.

Del dette