open menu

Bekymret for kvaliteten og den frie forskninga

Regjeringen vil ha mer kontroll og konkurranse i forskning og høyere utdanning. – Dette gir ikke mer banebrytende forskning, advarer SVs utdanningspolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes.

Denne uka la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram hovedpunktene i den nye stortingsmeldinga om struktur i høyere utdanning.

I tillegg til en rekke sammenslåinger av universiteter og høyskoler, legger meldinga opp til strengere krav for å bli universitet og at ansatte rektorer heretter skal være hovedregelen for institusjonene.

I stortingsmeldinga varsler Røe Isaksen at grunnbevilgningene skal reduseres. Mer av finansieringen skal skje gjennom konkurranse mellom institusjonene. Knag Fylkesnes mener endringene er ideologiske.

– Dette er velkjent høyrepolitikk, slik vi har sett den i skolen og helsepolitikken. Det er en markedstankegang som bygger på større enheter, mer konkurranse, nye kvalitetsindikatorer og måltall. Problemet er at den banebrytende forskninga krever noe annet, nemlig langsiktighet, forutsigbarhet og faglig frihet.

Knag Fylkesnes mener målet om «verdensledende» forskningsmiljøer fører til sterkere styring og kontroll av forskningsmiljøene.

– Man er så ivrig fra departementshold etter banebrytende forskning at man omtrent vil gjøre forskningen selv. Når man vil gå bort fra faglig valgt ledelse og redusere de frie midlene til institusjonene, ligger en form for faglig mistillit til grunn. Alt blir best hvis forskerne styres utenfra og ovenfra.

Knag Fylkesnes varsler at SV vil ta kampen for institusjonenes frihet når meldinga kommer til Stortinget.

– For oss i SV er ikke universitetene og høyskolene bare viktige fordi de utdanner arbeidskraft og driver samfunnsrelevant forskning. De er en kritisk del av demokratiet vårt. Vi vil styrke institusjonenes selvstendighet, gå inn for at grunnbevilgningene økes og stå fast ved prinsippet om valgt ledelse.

Om sammenslåingene sier Knag Fylkesnes dette:

– Det finnes for mange små og fragmenterte fagmiljøer. Det er en bekymring jeg deler med Røe Isaksen, og prosessen med samarbeid og arbeidsdeling ble jo også satt i gang av den rødgrønne regjeringa. Samtidig vet vi at sammenslåinger basert på tvang sjelden ender godt. Vi vil gi institusjonene tid til å finne gode løsninger, og ta vare på sterke fagmiljøer der de er – selv om de er små.

Del dette