open menu

Stemmer mot endringene i arbeidsmiljøloven

SV stemmer mot forslagene til endring av arbeidsmiljøloven og lover at SV vil reversere alle endringene som svekker arbeidstakernes rettigheter, ord for ord, paragraf for paragraf.

– Endringene vil føre til at færre vil få fast jobb. Du kan bli pålagt av sjefen din å jobbe lengre arbeidsdager og flere helger på rad. Fagforeningene, som gjør oss sterke og trygge sammen på arbeidsplassen, vil bli svekket, sier Kirsti Bergstø, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for SV.

Bergstø vil ha et annet arbeidsliv enn det regjeringen nå legger opp til.

– Hovedregelen bør være fulle, faste stillinger. Vi vil ha et arbeidsliv der man har trygghet for jobb og inntekt, der man tør fagorganisere seg og der man ikke er redd for fremtiden når man skal fortelle sjefen at man er gravid, sier Bergstø.

SV har lagt inn flere nye forslag i behandlingen av arbeidsmiljøloven:

  • At den alminnelige arbeidstiden i løpet av en arbeidsuke blir redusert fra 40 til 37,5 timer.
  • At regjeringen utreder hvordan man kan sørge for at personer med nedsatt arbeidsevne kommer inn i arbeidslivet. Dette må gjøres i samarbeid med partene, funksjonshemmedes organisasjoner og andre relevante fagmiljøer og organisasjoner, det har man ikke gjort i meldingen som nå kom til Stortinget.

SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i fellesskap fremmet disse forslagene:

  • Å innføre rett til fast ansettelse etter 3 år for alle arbeidsmiljølovens grunnlag for midlertidige ansettelser, som i dag er omfattet av fireårsregelen.
  • At regjeringen klargjør at det kun finnes to ansettelsesformer i Norge: fast ansatt og midlertidig ansatt.
  • At arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven for å sikre at arbeidstidsordningen er forsvarlig.
  • At det Arbeidstidsutvalget skal få inn representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. I dag er organisasjonene ikke representert.
  • En gjennomgang av medleverforskriften sammen med partene i arbeidslivet.

Les mer om forslagene hos Fri Fagbevegelse (http://frifagbevegelse.no/arbeidsliv/tre%C3%A5rsregelen_gjelder_ikke_alle_330225.html)

Del dette