open menu

Mer makt og mindre penger

– Regjeringens forslag tar ikke for seg det som faktisk har noe å si og som er viktig for folks hverdag, sier SVs Karin Andersen om regjeringens stortingsmelding om fremtidige oppgaver for kommunene.

Når skatteinntektene svikter for andre året på rad er ikke nye oppgaver uten penger svaret. I 2014 manglet kommunene 2, 7 milliarder og i år ligger det an til å bli 4 milliarder i skattesvikt. Lokalpolitikere og befolkning roper ikke på flere oppgaver, men på flere penger så de slipper kutt i skole og eldreomsorg.

– Mye viktigere enn grenser og antall kommuner er om våre syke og gamle foreldre blir tatt godt vare på i eldreomsorgen og om ungene våre har det trygt og godt i barnehage og skole, sier Andersen.

Skal kommunene klare alle oppgavene sine godt og bygge sterke fagmiljøer, er sterk og rettferdig kommuneøkonomi det aller viktigste viktige.

– SV mener derfor at kommunene må få kompensert skattesvikten og få økte rammer. I vårt alternative statsbudsjett la vi inn 5 milliarder ekstra til kommunene. Kommunene har alt i dag mange oppgaver, og mange har trange budsjetter og må spinke og spare, fortsetter Karin Andersen.

Regjeringen ber nå nabokommuner snakke med hverandre for å vurdere sammenslåing over kommunegrensene.

– Det kan sikkert være fint for en del kommuner å gå sammen. Men jeg tror de fleste er klar over at ekteskap blir en slitsom øvelse om økonomien hele tiden skranter. Og det er ekstra traurig med trang økonomi i et tvangsekteskap, sier Karin Andersen.

Å gi ansvar for store oppgaver som passer på fylkesnivå til noen utvalgte store kommuner viser også at dette ikke er en Regjering for hele landet og de som trenger videregående skole og kollektivtrafikk der.

– Ansvar for slike oppgaver må ligge på noen som tar hensyn til stor og liten, utkant og sentrum, sier SVs Karin Andersen.

Det verste er at regjeringen vil svekke statens ansvar for å finansiere hjelpemidler og arbeid til funksjonshemmede og utviklingshemmede. Det plasserer dem i skammekroken, sier SVs Karin Andersen.

– Det viktigste for oss er at alle i Norge får kvalitetsløsninger på de store og små utfordringene i livet som vi har valgt å møte i fellesskap, og det svarer ikke regjeringens melding på i dag, avslutter Andersen.

Del dette