open menu

Spikeren i kista for nasjonale klimamål

– SV er utrolig skuffet over at flertallet på Stortinget har gitt regjeringen klarsignal for en klimapolitikk med null nasjonale mål, null internasjonal solidaritet og ingen nye klimatiltak av betydning, sier Audun Lysbakken om innstillingen til nye klimamål for 2030.

I dag avgir energi- og miljøkomiteen på Stortinget sin innstilling til regjeringens stortingsmelding om klimamål for 2030.

– Norge reiser dessverre nå til klimaforhandlingene i Paris uten tydelige mål for nasjonale utslippskutt. Klima- og miljøministeren har heller ikke med seg konkrete løfter om internasjonal solidaritet med mennesker i fattige land som opplever klimaendringene på kroppen, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Nåværende regjering har ikke gjennomført reelle forhandlinger med opposisjonen om klimapolitikken slik den rød-grønne regjeringen i sin tid gjorde.

– Regjeringspartiene har ikke invitert til noe bredt klimaforlik for å styrke klimapolitikken i Stortinget. Opposisjonen har dessverre heller ikke klart å samle seg om en mer ambisiøs og forpliktende politikk for å kutte utslipp, fortsetter Lysbakken.

I innstillingen kritiserer SV beslutningen om å tilslutte seg EUs rammeverk i klimapolitikken, og mener at dette er en et forsøk på å slippe å sette egne mål for innenlands utslippskutt. Isteden for vil regjeringen forhandle seg frem til muligheten for å gjøre utslippskuttene i andre europeiske land.

– SV krever at regjeringen legger fram en klimamelding med tydelige mål, tiltak og virkemidler for hvordan vi skal omstille alle sektorer i Norge til nullutslippsamfunnet, og hvordan vi skal vise solidaritet med de som rammes hardest av klimaendringene, avslutter Lysbakken.

 

Del dette