open menu

SVs nye ledelse og sentralstyre

Til stående applaus ble hele SVs nye partiledelse og sentralstyre i dag valgt inn ved akklamasjon på landsmøtet.

Etter et kort valg ble SVs nye sentralstyre valgt inn til stående applaus og jubel i salen uten motkandidater. Den eneste endringen fra valgkomiteens innstilling var at tidligere SU-leder Andreas Halse valgte å stille sin plass til disposisjon for kandidaten Mina Finstad Berg.

Det nye ledelse og sentralstyre er:  

Audun Lysbakken (f. 1977) fra Bergen er gjenvalgt som leder i SV. Han er stortingsrepresentant for Hordaland og parlamentarisk leder for partiet, tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister, og har sittet på Stortinget for Hordaland siden 2001.

Bård Vegar Solhjell (f. 1971) fra Naustdal i Sogn og Fjordane er gjenvalgt som nestleder i partiet. Han har vært nestleder i SV siden 2007 og er i dag stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder i partiet. Han er tidligere kunnskapsminister og miljøvernminister.

Oddny Miljeteig (f. 1954) er SVs nye nestleder. Hun er i dag gruppeleder i SVs gruppe i Bergen bystyre. Hun er utdannet sosionom, og har mange års erfaring som aktivist bak seg, både i lokalpolitikken, arbeiderbevegelsen og målrørsla.

Kari Elisabeth Kaski (f. 1987) er valgt til SVs nye partisekretær. Hun har vært nestleder og politisk ansvarlig i miljøorganisasjonen ZERO og har sittet i sentralstyret til Natur og Ungdom. Hun er oppvokst i Finnmark, men har bodd de siste ti årene i Oslo.

Akhtar Chaudhry (f. 1961) går inn i sentralstyret og partiets arbeidsutvalg. Han har bakgrunn som politiker i Oslo, som bystyrepresentant i Oslo bystyre og har også vært visepresident i Stortinget. Han er seniorrådgiver ved Politihøyskolen og har tidligere jobbet i Oslo Sporveier. Chaudhry er født og oppvokst i Pakistan og har bodd i Norge siden 1982.

Marthe Hammer (f. 1979) er gjenvalgt som kvinnepolitisk leder. Hun er utdannet samfunnsøkonom og spesialrådgiver ved Haukeland sykehus og bor i Bergen.

Siv Karin Kjøllmoen (f. 1963) er ny faglig leder. Hun er rådgiver i Fagforbundets forhandlingsenhet med ansvar for forbundets arbeid for hele stillinger. Hun er utdannet vernepleier og har tidligere vært nestleder i Fellesorganisasjonen (FO).

Endre Lund Eriksen (f. 1977) er valgt som nytt sentralstyremedlem. Han er forfatter av en rekke bøker og er særlig kjent for barnebøkene og filmen om Pitbull-Terje.  Han er også leder for barnefilmfestivalen Verdens beste i Tromsø. Han er født og oppvokst i Bodø, men bor i dag i Tromsø.

Ingrid Fiskaa (f. 1977) er valgt som sentralstyremedlem. Hun er tidligere statssekretær for utviklingssaker i Utviklingsdepartementet. Hun har også bakgrunn fra blant annet Sosialistisk Ungdom, Fredsinitiativet og Attac-Norge. Hun har en mastergrad i historie og arbeider i dag som lærer.

Snorre Valen (f. 1984) er nytt sentralstyremedlem. Han er i dag stortingsrepresentant for SV fra Sør-Trøndelag og finanspolitisk talsmann i partiet. Han er også musiker i bandet Amish 82.

Den tidligere SU-lederen Andreas Halse ble innstilt som 1. vara til sentralstyret. Han valgte i en tale å stille sin plass til disposisjon. «Vi kan ikke ha en debatt om hvordan vi skal få kvinner opp og fram i partiet uten å ta konsekvensene av det», sa Halse. Han foreslo derfor i stedet Mina Finstad Berg som møtende 1. vara til sentralstyret. Berg ble valgt ved akklamasjon uten motkandidater.

Mina Finstad Berg (f.1989) kommer fra Lillehammer og er tidligere generalsekretær i SU og fylkesleder i Oppland SU. Hun jobber i dag som politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe.

Jan Olav Andersen (f. 1956) fra Vik i Sogn og Fjordane er valgt til 2. vara til sentralstyret. Han er nyvalgt leder i El og IT-forbundet, er utdannet elektriker og har ledet forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet siden 2001.

Melissa Jocelyn Lesamana (f. 1978) fra Vest-Agder er valgt som 3. vara til sentralstyret. Hun er i dag regionleder i region sør for Redd Barna.

Eirik Faret Sakariassen (f. 1991) fra Stavanger i Rogaland er valgt som 4. vara til sentralstyret. Han er gruppeleder i Stavanger SVs bystyregruppe. Han studerer statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger og har bakgrunn fra studentorganisasjonsarbeid.

Del dette