open menu

Bygg grønne byer

Søndag formiddag vedtok landsmøtet til SV en uttalelse om behovet for grønn byutvikling og behovet for flere grønne SV-byer.

Den grønne SV-byen er en moderne og menneskevennlig by der klima- og miljøhensyn legges til grunn når byen bygges og utvikles. Tett og godt planlagt bebyggelse gir kortere avstander og legger til rette for kollektiv, gange og sykkel.

I SV-byen er det mindre trafikk og mindre klimagassutslipp. Grøntområdene er ivaretatt og folk puster inn ren luft. Fra år 2020 er dager med helseskadelig luft blitt historie. For SV går sosial og økologisk bærekraft hånd i hånd. Innbyggerne inviteres med på å være en del av løsningen på miljøproblemene.

– Mange norske byer har alt for lenge blitt dominert av partier som prioriterer forurensing foran mennesker og miljø. Nå vil jeg og SV gå til valg på å sette hensynet til mennesker, helse og miljø i første rekke, sier SVs førstekandidat i Oslo, Marianne Borgen.

Innstilt partisekretær, Kari Elisabeth Kaski, er glad for at landsmøtet i dag vedtok en tydelig uttalelse om byutvikling og bymiljø.

– Verdens byer vokser og det er avgjørende at vi lykkes med det urbane grønne skiftet. SV vil ha byer som er grønne spydspisser, uten fossil energi, hvor kollektiv prioriteres over privatbilen og hvor lufta er ren. Den grønne SV-byen lar befolkninga være en del av løsninga, sier Kari Elisabeth Kaski.

Del dette