open menu

TA KAMPEN FOR EN BEDRE VERDEN

– Utenrikspolitikkens fremste mål er å bidra til en bedre verden, ikke fremme norske interesser, sa Bård Vegar Solhjell i sin tale til landsmøtet lørdag formiddag.

– En verden i forandring krever en politikk i forandring. Norsk utenrikspolitikk lider av enighetssyke, det tenkes for likt og det tenkes for lite. Debatt og uenighet skaper framgang.

Slik innleda SV-nestleder Bård Vegar Solhjell sin tale om utenrikspolitikk på SVs landsmøte.

– Egeninteressen står sterkere i utenrikspolitikken med den nye regjeringa. Ikke i de offisielle erklæringene om utvikling og menneskerettigheter. Men testen på alvoret er ikke erklæringer, det er møtet med våre egne interesser. Testen på hvor alvorlig vi tar kampen for utvikling, er om vi støtter utviklingskrav også i handelspolitikken, miljøpolitikken og andre felt. Testen på om vi støtter bloggeren Raif Badawi, er om vi vil stanse vår eksport av militært utstyr til det landet som pisker ham for å si sine meninger, sa Bård Vegar Solhjell fra talerstolen.

– Vi må gå fra at «Utenrikspolitikkens fremst mål er å sikre og fremme norske interesser», til at «utenrikspolitikkens fremste mål er å bidra til å løse verdens største problemer». Den nye regjeringa mangler vilje til å være en leder, også når det er tøft. For alle viktige framskritt globalt kommer ved at noen går foran, og drar andre etter ørene. Det har vi et akutt behov for!

Også klima er en del av utenrikspolitikken. Verdens største utfordring er den globale klimakrisa, og den trenger ledere.

– Klimakrisa er her. Fem ganger så mange flykter fra naturkatastrofer som fra krig og konflikt. Hvis Norge beslutta å trekke oljefondet ut av fossil energi, kunne vi fått hele verden til å se til oss.

– Vi kunne også tatt ledelsen i en europeisk dugnad for å avhjelpe den mest akutte flyktningesituasjonen på 70 år. 3.400 mennesker døde på vei over Middelhavet i fjor. Mange blei redda. Nå er den italienske redningsoperasjonen avslutta, og ingen god erstatning er på plass.

– Middelhavet er vårt hav når vi øyhopper i Hellas, eller nyter late dager på solkysten av Spania. Det er også vårt hav når det flyter lik opp på badestrendene, sa Solhjell.

For mange SVere er Palestina en hjertesak, og det blei også tema i Solhjells tale. – Norge kan ta ledelsen i å sette makt bak kravene overfor Israel, og gjøre Palestina mektigere ved å anerkjenne den staten de har fortjent, sa han til stor applaus fra salen.

– Atomvåpen er verdens grusomste våpen. Vi har vært med på å forby andre masseødeleggelsesvåpen, nå vil vi også forby atomvåpen. Norge må lede an i det arbeidet. Derfor har SV fått med seg Venstre og Senterpartiet på å fremme et forslag i Stortinget om at Norge skal jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Utenriksministeren sier det ikke er grunnlag for det. Men vi vil skape det grunnlaget, slik vi gjorde med landminer og klasevåpen, avslutter Solhjell.

 

Les også Bård Vegar Solhjells kronikk i Aftenposten: «Skammens hav».

Del dette