open menu

Dugnad for bosetting av flyktninger

Fra landsmøtets talerstol lørdag formiddag oppfordret Marianne Borgen, førstekandidat til Oslo, til kommunal dugnad for å få bosatt flere flyktninger.

Oslos Marianne Borgen og Bergens Oddny Miljeteig mobiliserer til dugnadsarbeid i landets kommuner for å få fart på bosetting av flyktninger med innvilget opphold. SVere over hele landet skal legge aktivt press på sine hjemkommuner for at de skal ta større ansvar.

– I asylmottak over hele landet sitter det nå tusenvis av mennesker, mange barnefamilier, og venter på en kommune å bo i. Dette er mennesker som bare venter på å få starte livene sine. Sånn kan vi ikke ha det, sa Marianne Borgen i sitt innlegg.

Over 5000 flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge bor nå på asylmottak og venter på at en kommune vil ta i mot og bosette de.

– Mange av disse har ventet lenge før de fikk opphold, og nå må de vente ennå lenger før de kan få delta i vårt samfunn, sa Borgen.

– Integreringsminister Solveig Horne som har hovedansvaret for å få bosatt flyktninger oppfordrer flere kommuner til å ta imot flyktninger, samtidig som Frpere systematisk stemmer ned  forslag om bosetting i sine kommuner.

– Jeg sitter i bystyret i Oslo sammen med Frps Carl I. Hagen Og han vil ikke ta i mot en eneste flyktning til i Oslo. Vi må avsløre denne dobbelmoralismen.

Oddny Miljeteig som er innstilt som ny nestleder i SV tok raskt ordet etter Marianne Borgens innlegg for å dele oppfordringen og ta utfordringen fra Borgen.

Del dette