open menu

Ta kampen for et varmt samfunn!

Regjeringen fører en politikk for et kaldere samfunn, og en varmere klode. Det må være omvendt. SV tar kampen for et varmt samfunn!

Heldagsskole med flere lærere og gratis mat. En nasjonal standard i eldreomsorgen. Slik vil SV-leder Audun Lysbakken bekjempe sosiale forskjeller og gjøre hverdagen bedre for unge og gamle.

– Dine foreldres bakgrunn betyr utrolig mye for mulighetene i ditt eget liv. Formue går i arv, men det gjør også fattigdom og sosiale problemer. Det er det norske klassesamfunnet.  Skal folk ha like muligheter, må vi bekjempe sosiale forskjeller mye bedre enn vi gjør i dag, sa Lysbakken i sin tale til SV-landsmøtet på Gardermoen.

Talen handlet om klasseforskjeller og levekår, enkeltmenneskets frihet og velferdsstatens framtid. Det holder ikke å forsvare velferdsstaten, den må hele tiden utfordres og forbedres, sa SV-lederen. Han kom til landsmøtet med ambisiøse forslag til hvordan vi kan bekjempe sosiale forskjeller.

– Skolen må følge opp hver enkelt elev bedre enn i dag, særlig de elevene som sliter mest. SV vil ha heldagsskole for de minste elevene, der leksene gjøres på skolen med lærer til stede, og der alle får gratis mat og fysisk aktivitet hver dag. Heldagsskolen er en reform for både læring, sosial utjevning og bedre folkehelse.

I motsatt ende av livet vil Lysbakken ha en nasjonal standard for minstebemanning på sykehjem.

– Menneskerettighetene brytes daglig på norske sykehjem. Eldre får ikke den hjelpen de har krav på, det er eksempler på feilernæring og noen blir dopet ned mot sin vilje. Det gjør meg så sint. Vi må få på plass en minstebemanning som sikrer at alle eldre får god omsorg, uavhengig av størrelsen på lommeboken, sa en engasjert Lysbakken.

Han angrep regjeringen for å føre en politikk som øker forskjellene mellom folk gjennom flere midlertidige stillinger, privatisering og store skattekutt for de rikeste.

– Det tar hundre år å bygge et samfunn med små forskjeller og stor tillit mellom folk, men det tar ikke hundre år å rive det ned. Regjeringen fører en politikk for et kaldere samfunn, og en varmere klode. Det må være omvendt.

–        Ta kampen for et varmt samfunn, avsluttet Lysbakken.

 

Les hele talen til Audun Lysbakken her.

Del dette