open menu

Mistillit til Anundsen

SVs Bård Vegar Solhjell ønsker å fremme et mistillitsforslag mot justisminister Anders Anundsen, fordi han har villedet Stortinget i asylbarnsaken.

SVs nestleder Bård Vegar Solhjell har i dag presentert saksordførermerknader for kontrollsaken om justisministerens håndtering av lengeværende asylbarn.

I denne merknaden går han, som saksordfører, inn for at kontroll- og konstitusjonskomiteen bør fremme mistillitsforslag mot justisminister Anders Anundsen.

Begrunnelsen for dette er at Anundsen på flere punkter har informert Stortinget på en måte som ikke er tilfredsstillende. Det dreier seg særlig om tre forhold:

 

  1. Justisministeren har fortalt Stortinget om en «klar politikkendring» som er «viktig» og som «myket opp fokuset» på lengeværende asylbarn. Men denne endringen ble ikke satt ut livet. Det er ikke gjort andre forsøk på å sette endringen ut i livet enn ett enkeltstående brev. Den fremstillingen Stortinget ble gitt stemte ikke, og det ble ikke gjort vesentlige forsøk på å få den til å stemme.
  2. Justisministeren svarte Stortinget på gjentatte spørsmål om lengeværende asylbarn høsten 2014. I disse svarene var viktig informasjon utelatt: Tiltak og omprioriteringer for å nå måltall for uttransporter, økte utsendelser til Nigeria og Afghanistan, og uttransporteringstallene for august og september. Han valgte heller ikke å undersøke disse forholdene i etterkant av en rekke spørsmål fra Stortinget, og han informerte ikke Stortinget om dem før Bergens Tidende skrev om saken.
  3. Etter at saken ble offentlig, og kontrollkomiteen stilte spørsmål om den, har Justisministeren også gitt flere uriktige opplysninger til Stortinget. Han har forklart at politikkendringen ble forstått av politiet. Det stemmer ikke. Seinere forklarte han at de høye tallene på returnerte, lengeværende barn til Afghanistan skyldtes at «det åpnet seg en mulighet». Det er ingenting som tyder på at det åpnet seg noen mulighet.

 

På alle tre punkter har justisminister Anundsen bidratt til å gi Stortinget et feilaktig bilde av virkeligheten, ved ikke å gi fullstendig informasjon og framstille hele bildet. Gjennom det har han villedet Stortinget. På det tredje punktet har Justisministeren også gitt uriktige opplysninger til Stortinget. Merknadene konkluder derfor slik:

 

Statsråd Anders Anundsen har gjennom den informasjon han har gitt Stortinget vedrørende utsendelse av lengeværende barn ikke overholdt opplysningsplikten. Statsråd Anders Anundsen har ikke Stortingets tillit.

Foto: Terje Rakke, Justisdepartementet (CC BY-ND 2.0)

Del dette