open menu

SV støtter asylbarn-appell til statsministeren

Fire organisasjoner ber samarbeidspartiene sørge for at utsendte barnefamilier som har vært lenge i Norge, får prøvd asylsakene sine på nytt. SV støtter oppropet helhjertet, sier Karin Andersen, SVs innvandringspolitiske talsperson.

Redd Barna, Amnesty, Norsk Folkehjelp og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) står bak et opprop til støtte for asylbarna, særlig dem som kommer fra Afghanistan.

Her heter det at det må legges mer vekt på barns sårbarhet og at flere afghanske barnefamilier må gis beskyttelse.

Barn med lang oppholdstid i Norge må få sine saker vurdert etter de nye reglene for lengeværende barn, heter det i oppropet som er sendt til statsminister Erna Solberg (H), Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide samme dag som de møttes i Nydalen.

SV støtter oppropet fra organisasjonene helhjertet og håper det vil legge press på regjeringen og samarbeidspartiene.

– Vi vet nå at mange lengeværende barn har blitt sendt ut av Norge det siste året på tross av Regjeringens forsikringer om det motsatte. Da må vi sørge for at disse barna får prøvd saken sin på nytt etter det nye regelverket, sier Karin Andersen.

Sammen med representantene Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes har hun fremmet forslag i Stortinget om at lengeværende barn som er sendt ut i 2014 må få prøvd saken sin etter det nye regelverket. Saken er nå til behandling i kommunalkomiteen.

 

Asylbarnoppropet:

Siden januar 2014 har norske myndigheter tvangsutsendt barnefamilier fra Norge til Afghanistan. Disse lever nå under tøffe forhold i et land hvor den humanitære og sikkerhetsmessige situasjonen er svært vanskelig. Barn er sårbare og særlig utsatte for alvorlige menneskerettighetsbrudd. Flere er sendt til områder hvor familien ikke har nettverk som kan bistå dem, i strid med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger.

I fjor ble uvanlig mange familier som hadde bodd lenge i Norge sendt ut av landet. Det skjedde til tross for at regjeringen forsikret Stortinget om at det var skjedd en oppmyking i uttransporteringspolitikken overfor lengeværende barn. Disse opplysningene har vist seg ikke å være riktige. Denne uriktige informasjonen fra regjeringen var bakteppet da et forslag om å stille i bero sakene til de lengeværende familiene, i påvente av nytt regelverk, ble stemt ned i Stortinget.

I desember 2014 ble det innført nye permanente regler for lengeværende barn. Disse sier at barnets beste og barnets tilknytning til Norge skal tillegges mer vekt.

De utsendte barnefamiliene har ikke fått vurdert sakene sine etter dette nye regelverket, og har måttet bære kostnaden for feilene begått av norske myndigheter.

  • Stortinget må be regjeringen sørge for at utsendte lengeværende familier får prøvd saken sin på nytt, slik at familier som fyller vilkårene etter det nye regelverket kan få innvilget oppholdstillatelse og få komme tilbake til Norge.
  • Retursituasjonen i Afghanistan er særdeles vanskelig og må tillegges stor vekt ved vurderingen av barnets beste.
  • Barns sårbarhet må vektlegges mer i vurderingen av asylsaker, og flere afghanske barnefamilier må gis beskyttelse. Et minstekrav må være at ingen barnefamilier sendes tilbake til Afghanistan uten at det er klarlagt at de har nettverk på et trygt sted som kan tilby tilstrekkelig støtte ved retur.
  • Barn med lang oppholdstid i Norge må få sine saker vurdert etter de nye reglene for lengeværende barn.
  • Familier med lengeværende barn må få informasjon om det nye regelverket og tilbud om fri rettshjelp.
  • Det må gjøres oppdaterte vurderinger like i forkant av tvangsutsendelser, slik at ikke flere familier som har grunnlag for oppholdstillatelse, blir sendt ut av landet.

 

 

Del dette