open menu

8.mars-vorspiel i Stortingets spørretime

SV brukte spørretimen til å etterlyse regjeringens likestillingspolitikk. Den viste at likestillingen i beste fall står på stedet hvil, men på flere områder går det også i revers.

– Vi ønsket å sette likestilling på dagsorden og gi likestillingsminister Solveig Horne en mulighet til å gjøre rede for regjeringens politikk på området. Det har blitt stadig vanskeligere å vite om regjeringen ønsker et mer likestilt samfunn, sier Kirsti Bergstø. Hun tok derfor initiativ til at dagens spørretime ble en likestillingsrunde med spørsmål fra mange SV-representanter til Horne.

Bergstø tok sammen med Ingunn Gjerstad opp spørsmål knyttet til endringene i arbeidsmiljøloven og hvilke konsekvenser de kan få for likestillingen i Norge. Bård Vegar Solhjell spurte ministeren om arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot kvinner, mens Torgeir Knag Fylkesnes og Snorre Valen tok opp spørsmål knyttet til likelønn og økonomisk likestilling. SV-leder Audun Lysbakken spurte tidligere på dagen statsminister Erna Solberg om hun ville gjøre noe for alle kvinnene som mister pensjonsrettighetene sine når arbeidsplassen deres konkurranseutsettes.

Bergstø setter pris på at Horne møtte i Stortinget og gjorde rede for sin politikk, men mener vi har en statsminister som ikke tar pensjonsranet som mange kvinner i offentlig sektor nå utsettes for på alvor og en likestillingsminister som bortforklarer slagsida av egen politikk.

– Vi etterlyste selve innholdet i regjeringens likestillingspolitikk, og vi ble ikke særlig klokere av svarene vi fikk fra Horne. Horne innrømte i sitt svar at regjeringen fører en politikk som gjør at kvinner taper økonomisk. Det eneste regjeringen gjennomfører av aktive likestillingstiltak er det vi satt i gang da vi hadde ansvar for dette feltet. Det ser ikke ut som om de er villige til å gjøre noe med det faktum at kvinner faktisk ikke har like muligheter som menn i dag, sier Bergstø.

Horne sa blant annet at noe av det viktigste for å få mer likestilling er å få jenter til å ta høyere utdanning.

– Det store likestillingsproblemet er ikke at jenter ikke tar høyere utdanning. Kvinner har allerede i dag høyere utdanning enn menn, men på alle utdanningsnivåer ser vi likevel at det fortsatt finnes mange strukturer som gir kvinner og menn ulik lønn og ulike muligheter i arbeidslivet. Det virker som at likestillingsministeren ikke tar disse utfordringene på alvor, sier Bergstø.

Du kan se utdrag fra spørretimen her: http://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2015/H264-full/Storting/03/04/Stortinget-20150304-095458.mp4&msid=7015&meid=9635

Del dette