open menu

Bak lukkete dører

Har du hørt om TTIP og TISA? Nei? Du er ikke alene. Og det er problemet.

TTIP og TISA er de to viktigste avtalene du aldri har hørt om. Bak lukkete dører, med fullt hemmelighold, forhandler EU, USA og en rekke andre land fram internasjonale avtaler som kommer til å forandre Norge. Skal vi ha ny miljølovgivning? Skal vi privatisere skolene våre? Skal vi styrke beskyttelsen av forbrukere? Det er alle sammen gode spørsmål. Og TTIP og TISA vil gjøre det vanskeligere for deg å si din mening om dem.

TTIP og TISA er to ulike avtaler, men de har mange fellesnevnere. Begge vil gi større makt til selskaper, blant annet ved å styrke et selskaps mulighet til å saksøke et land om det vedtas lover de er uenige i. Dette kan være alt fra strengere krav på helse, miljø og personvern, til styrking av kommunenes velferdstilbud.

TISA (Trade in Services Agreement) skal øke handelen med tjenester og beskytte investorer mot nye reguleringer i ulike land. Det som har kommet fram av lekkasjer fra forhandlingene viser at avtalen kommer til å bane vei for dereguleringer, privatisering og konkurranseutsetting av offentlig sektor.

Avtalen ser ut til å inneholde en klausul om at privatiseringer ikke kan reverseres. Det betyr at dersom dagens regjering gjennomfører en omstridt privatisering av en offentlig tjeneste, vil det være en irreversibel reform. Privatisering blir en enveisgate og velgerne har ikke lenger noe de skal ha sagt. Arbeiderpartiet føler seg trygge på at denne avtalen ikke kommer til å bli et problem. De vil heller stole på Høyre og Frp-regjeringen enn på LO i denne saken. LO, på sin side, stiller spørsmål ved virkelighetsoppfatningen til Ap. Det store problemet er at vi ikke kan vite.

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) er den kommende frihandelavtalen som EU og USA forhandler fram. Den er også hemmelig. I avtalen gjøres det forsøk på å gjøre lover og regler i EU og USA like. Det betyr at vi kan ende opp med en løsning på flere områder der de reglene som er minst strenge overfor de store selskapene blir gjeldende. TTIP vil også få stor innvirkningskraft på norske forhold på grunn av EØS og EFTA-samarbeidet.

Til tross for at både TTIP og TISA vil få store konsekvenser for Norge har de ennå ikke vært utsatt for den offentlige debatten som man forventer for omfattende endringer av norsk politikk. Regjeringens forsikringer om at avtalene vil ivareta norske interesser er ikke mulig å ettergå uten at vi kjenner til innholdet i avtalene. Det offentligheten vet om avtalene er nesten kun det som har lekket ut.

Disse avtalene utfordrer viktige demokratiske prinsipper. Vi kan ikke la det skje.

Bilde: I det amerikanske landbruksdepartementet ser det slik ut når man forhandler frem det som kan bli norsk politikk. Her et forhandlingsmøte om TTIP mellom landbruksdepartementene i USA og Danmark. Foto: Lance Cheung, USDA (CC BY 2.0)

Del dette