open menu

– Regjeringa og Venstre svikter elevene

I dag var Stortinget to stemmer unna å vedta en minstestandard for lærertetthet. Det må norske lærere og elever i overfylte klasserom betale prisen for.

– I dag kunne Stortinget sikret de minste elevene mer tid mer læreren sin. Det er trist at regjeringa og Venstre vraker forslaget om en minstestandard for lærertetthet, sier SVs utdanningspolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes.

Lærerne er for, foreldrene er for og elevene er for. Både Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen og Elevorganisasjonen kjemper for økt lærertetthet. I dag kunne de fått gjennomslag, når Stortinget stemte over to forslag fra SV og Krf om en minstestandard for lærertetthet i grunnskolen. Men Høyre, Frp og Venstre stod samlet mot kravet om flere lærere.

– Økt lærertetthet ville betydd utrolig mye for de minste elevene. Jeg møter til stadighet foreldre og lærere som forteller om kutt i skoletilbudet, om større klasser og færre lærere. Det er klart det går ut over oppfølgingen av de minste barna. Nå kunne Stortinget satt ned foten og vernet om elevene, men dessverre sviktet Venstre og støttet regjeringen når det gjaldt som mest, sier Fylkesnes.

SV foreslo for Stortinget at det ikke skal være mer enn 15 elever per lærer på 1.-4. trinn i grunnskolen. Krf foreslo 16 elever per lærer. Arbeiderpartiet og Senterpartiet støttet et forslag om at regjeringen skulle utrede innføringen av en ressursnorm. Høyre, Frp og Venstre ville ikke støtte noen av forslagene.

– De borgerlige partiene forsøker å skape et bilde av at antallet lærere i skolen ikke er viktig. Men forskning viser at de tar feil. Gode relasjoner mellom lærer og elev er helt avgjørende for læring, og å skape slike relasjoner krever tid. Også for drømmelærere har en skoletime bare 45 minutter, og med for mange elever i klasserommet strekker ikke tiden til. Det forstår lærere, foreldre og elever, men dessverre ikke Torbjørn Røe Isaksen, sier Knag Fylkesnes.

Del dette