open menu

Vil ha et nært og tilstedeværende politi

I går la regjeringen og Venstre fram avtalen som skal danne grunnlaget for politireformen. SV-representant Kirsti Bergstø er opptatt av at reformen gir oss et politi som er nært og tilstedeværende, og som er tilgjengelig for folk i hele landet.

– Vi skal selvsagt være konstruktive i stortingsforhandlingene, men jeg ser en tydelig demokratisk slagside ved at politimestrene sammen med direktoratet skal bestemme hvor mange lensmannskontor det skal være og hvor de skal ligge, sier Bergstø.

Avtalen foreslår å kutte ned antall politidistrikter fra 27 til 12. Det er for tidlig å gå inn i detaljene rundt de nye distriktene, men SV vil jobbe for å få et politi som gjør hverdagen tryggere for folk i hele landet, ikke bare i de store byene. – Et nært og tilstedeværende politi er viktig for at politiet skal ha oversikt over og tillit i ulike lokalsamfunn og på den måten kunne gripe inn også før en kriminell hendelse skjer. Forebygging skal og må være en viktig del av politiets arbeid, sier Bergstø.

– Et nært og tilstedeværende politi er også nødvendig for at barn som lider under overgrep og kvinner som utsettes for vold i hjemmet skal få nødvendig hjelp. Vi syns det er bra at avtalen legger vekt på etterforskning av vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og avhør av barn, og kommer til å følge nøye med på hva som kommer av konkret politikk på dette punktet når reformen legges fram, avslutter Bergstø.

 

 

Foto: Søren Storm Hansen  (CC BY 2.0)

Del dette