open menu

Innstilling til nytt sentralstyre

SVs valgkomite avgir i dag sin innstilling til nytt sentralstyre i SV.

SVs leder Audun Lysbakken og nestleder Bård Vegar Solhjell foreslås gjenvalgt. Innstilingen til ny nestleder etter Inga Marte Thorkildsens avgang er Oddny Miljeteig. Miljeteig er i dag gruppeleder for SVs bystyregruppe i Bergen.

– Vi tror at Oddny Miljeteig vil ta med seg sitt brennende engasjement inn i vervet, som også har preget Inga Marte Thorkildsens tid som nestleder. Miljeteig er en rutinert og profilert lokalpolitiker i Norges nest største by og SVs største lokallag. Hun er en samlende, godt likt og høyt respektert politiker både i Bergen og i hele SV, sier valgkomiteens leder Rolf Jørn Karlsen.

Valgkomiteen innstiller Kari Elisabeth Kaski, som i dag er nestleder i miljøstiftelsen ZERO som ny partisekretær.

– Vi er strålende fornøyd med å kunne innstille Kari Elisabeth Kaski, opprinnelig fra Kirkenes i Finnmark, som ny partisektetær. Kaski er en ledende talsperson og organisator for den norske miljøbevegelsen gjennom flere år. Hun bringer viktige nye perspektiver på organisasjonsutvikling og har bred kontakt med miljøer SV står sterkt i, særlig fagbevegelsen og miljøbevegelsen. Hun har med seg erfaringen som trengs for den store jobben med å bygge SVs lokalorganisasjon.

Akhtar Chaudhry går inn i SVs partiledelse som femte medlem i det nyopprettede arbeidsutvalget (AU). Utvalget består i tillegg av leder, nestledere og partisekretæren, og fører den daglige driften av SV. Akhtar Chaudhry er i dag seniorrådgiver ved Politihøyskolen. Han er tidligere visepresident i Stortinget og T-banesjåfør.

– Vi er svært glad for at Akhtar Chaudhry nå ønsker å komme tilbake til rikspolitikken. Han er en dyktig politiker med god kontakt og støtte i viktige miljøer for SV. Han var den første personen med minoritetsbakgrunn i Stortingets presidentskap, har et bredt interessefelt og kjenner SV og hele Norge godt. Vi er svært glad for å kunne trekke på Akhtars erfaring og kunnskap.

Om listen som helhet, sier Rolf Jørn Karlsen:

– Vi har fått til en innstilling til sentralstyre som kombinerer erfarne politikere med viktig fornyelse for SV. Vi gleder oss over at sammensetningen har så stor bredde, både geografisk, i alder og bakgrunn.

Valgkomiteens innstilling

Sentralstyret

Leder: Audun Lysbakken
Nestleder: Bård Vegar Solhjell
Nestleder: Oddny Miljeteig
Partisekretær: Kari Elisabeth Kaski
AU-medlem: Akhtar Chaudhry
Faglig leder: Siv Karin Kjøllmoen
Kvinnepolitisk leder: Marthe Hammer
Andreas C. Halse
Mina Finstad Berg
Snorre Valen
SU-leder

1. vara: Jan Olav Andersen
2. vara: Ingrid Fiskaa
3. vara: Eirik Faret Sakariassen
4. vara: Astrid Melissa Jocelyn Lesamana

 

Direktevalgte til landsstyret

Leder av miljøpolitisk utvalg og direktevalgt medlem av landsstyret: Sunniva Holmås Eidsvoll
Leder av internasjonalt utvalg og direktevalgt medlem av landsstyret: Mona Wærnes
Leder av etnisk likestillingsutvalg og direktevalgt medlem av landsstyret: Siavash Sangtarash
Direktevalgt medlem av landsstyret: Heming Olaussen
Direktevalgt medlem av landsstyret: Astrid Tove Olsen
Direktevalgt medlem av landsstyret: Arvinn Gadgil

Del dette