open menu

Samarbeid om klimamål

SV har invitert partiene som står oss nærmest i klimasaken til samarbeid for å få til et rettferdig og ambisiøst klimamål for Norge.

Denne våren skal Stortinget bestemme hva som er Norges klimamål for 2030.  SV er glad for at Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og De grønne har takket ja til et samarbeid for å utveksle kunnskap og posisjoner.

– Samarbeidet med de andre miljøpartiene handler ikke om å kompromisse oss i mellom, men å sørge for å samarbeide om det vi er enige om og slik øke sannsynligheten for gjennomslag, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har lovet at stortingsmeldingen om klimamål for 2030 skal inneholde utsllippsbudsjetter der alle sektorer i samfunnet og alle klimagasser skal inngå. Derfor vakte det oppsikt da det tidligere denne uken lekket ut et utkast til stortingsmeldingen ut i media. I utkastet  legger man ikke opp til noe eget mål for å kutte de norske utslippene i det hele tatt, men kommer med et vagt mål på 50 prosent utslippsreduksjon som både kan gjennomføres i Norge og  i utlandet.

Dette har gjort miljøorganisasjonene svært bekymret. Lederne for de seks organisasjonene WWF-Norge, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Bellona, Greenpeace og Framtiden i våre hender har derfor sendt et felles brev til klima- og miljøministeren der de skriver: «Vi trenger et tydelig mål for nasjonale utslippskutt som ikke etterlater rom for fortolkning».

– SV er helt enige i at vi trenger tydelige norske klimamål. SV ønsker en rettferdig fordeling av klimainnsatsen. Det betyr både at rike land som Norge både må styre mot nullutslippssamfunnet, og hjelpe fattige land med klimaomstillingen. Da trengs det en helt annen tilnærming enn den som nå diskuteres i regjeringskontorene, sier Audun Lysbakken.

Del dette