open menu

Vil ha bemanningsnorm i eldreomsorgen

I sin tale til landsstyremøtet tok SV-leder Audun Lysbakken til orde for mer nasjonal styring av den kommunale velferden, og mer bruk av øremerking. Det vil sikre innbyggerne i ulike kommuner et bedre og likere tilbud.

– Hvor mye staten skal styre kommunene er en viktig debatt. Jeg mener vi i SV må gå inn for å styre mer i det store og mindre i det små. Mindre detaljstyring vil gi kommunene mer frihet, sa Lysbakken i talen til Landsstyret.

Derfor ønsker Lysbakken en nasjonal bemanningsnorm i eldreomsorgen. Han har selv vært med på jobb i hjemmetjenesten og på sykehjem. Der kjente han knappheten på tid på kroppen.

– Tid er den viktigste ressursen. Mange eldre trenger ei hånd å holde i, og de som jobber man ha nok tid til å være sikker på at de ikke gjør feil. Dessuten må de som jobber i eldreomsorgen få større frihet til å vurdere hvordan de skal bruke den tiden de har, sier Lysbakken, som derfor mener bemanningsnorm er veien å gå.

I regjering fikk SV gjennomslag for barnehageutbyggingen og barnevernsløftet gjennom nasjonale krav og øremerking av penger til disse oppgavene.

Erfaringer fra blant annet skolehelsetjenesten viser at selv om regjeringen har økt bevilgningene til kommunene, nettopp for å få flere ansatte i skolehelsetjenesten, så har ikke det ført til noe særlig bedring, fordi pengene ikke var øremerket. Øremerking kan dessuten legge press på Stortinget til å bevilge nok penger til de tjenestene de vil at kommunene skal gi til innbyggerne sine.

SV har gjennom flere år kjempet for en lærernorm i skolen, og foreslo i vårt alternative budsjett for 2015 en bemanningsnorm som innebærer 2789 flere lærere i barneskolen.

– Ingen lokalpolitiker mister motivasjon av at det kommer mer penger til flere lærere, sa Lysbakken i talen.

Akkurat nå er det en gylden mulighet i å få gjennomslag for lærernorm. I stortinget behandler nå utdanningskomiteen et forslag fra Krf om bemanningsnorm.

– Når Ap nå signaliserer at de tror bemanningsnorm er veien å gå, så er det bevegelse. Derfor spør vi Venstre: Lytter dere til lærerne?, sa Lysbakken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del dette