open menu

Stopp piskingen av Raif Badawi

SV støtter Amnestys aksjon og krever at Saudi-Arabia stopper piskingen av ytringsfrihetforkjemperen Raif Badawi. Les Snorre Valens appell om forsvaret av ytringsfriheten.

Da jeg skulle forberede noe å si til denne markeringa, ble jeg sittende mye å tenke på pisking. Det er en straffemetode så fjernet fra rettsstatsprinsippene vi står for, og de humanistiske idealene vi styrer etter, som det kanskje er mulig å komme, Faktisk er pisking en straffemetode som folk flest i Norge, meg selv inkludert, først og fremst assosierer med middelalderen, eller med filmer om fordums gru.

Mens vi så den absolutte gru utspille seg i Paris fikk Raif forrige uke sine første 50 av 1000 piskeslag i Saudi-Arabia. Straffen deles opp så han skal måtte gjennomleve hele straffen. Disse sakene henger sammen.

Jeg slutter meg ett hundre prosent til de som sier at vi ikke skal gi en millimeter til de kreftene som vil disiplinene oss fra å si eller ytre bestemte ting. Terroristene i Paris gjennomførte en målrettet, politisk aksjon som ikke skal belønnes. Vi forhandler ikke om hverken ytringsfrihet eller trosfrihet i Europa. Angrepene på synagoger, moskeer og aviser i vår verdensdel har det til felles at de utføres av politiske, voldelige aksjonister som vil frata oss helt bestemte friheter.

Men vi må vise prinsippfasthet i mer enn hva vi setter på trykk. Det er et hykleri uten like da representanter fra Saudi-Arabia deltok i den store folkelige demonstrasjonen i Paris. Ikke bare fordi Saudiarabiske myndigheter har et mildt sagt flyktig forhold til ytringsfriheten som konsept, men også fordi Saudi-Arabia er et regime som både ser mange av sine pengesterke innbyggere gi omfattende støtte til ISIL, og som gir legitimitet til den ekstreme islamismen som rammet uskyldige i Paris gjennom sin historiske støtte til stokk reaksjonære tolkninger av islam, i Midtøsten og Afghanistan.

Mens den rød-grønne regjeringa, som jeg er umåtelig stolt av, styrte, reiste Åslaug Haga, Espen Barth Eide, Ola Borten Moe, Trond Giske og Jonas Gahr Støre (som til overmål reiste to ganger) på besøk til Saudi-Arabia. Norges offisielle landsider kan entusiastisk fortelle følgende: «Den dynamiske økonomiske situasjon tilsier at det burde være plass for økte norske leveranser av varer og tjenester».

Saudi-Arabia er et regime som helt uten blygsel kan omtales som et skrekkregime. Her finner vi gjengen som har vært Talibans og ISILs støttespillere, som har fungert som tenketank for moderne ekstrem islamisme og som behandler kvinner som dyr. Dit reiser norske politikere av alle politiske farger for å åpne for mer business og samhandling. Det må ta slutt. Om det er ekstrem ideologisk islamisme vi vil markere avstand fra, nytter det ikke å smiske med noen av de mest despotiske opphavsmennene til ideologien. Disse folka selger vi våpen til og snakker olje og business, mens våre allierte har militærbaser der. Det er helt uforenelig med et kraftfullt forsvar for ytringsfrihet, humanisme og trosfrihet.

I dag står vi her for å forsvare nettopp ytringsfriheten, humanismen og trosfriheten, og vi står her for å si:

Stopp piskingen og slipp Raif Badawi fri!

Del dette