open menu

Testkulturen står i veien for læring

Den stadig mer omfattende testkulturen i skolen står i veien for læring. Skolen trenger en verdimobilisering og en tillitsreform, der elevene ses som hele mennesker og lærernes faglige frihet styrkes, mener SVs utdanningspolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes.

Testkulturen i skolen står i veien for læring. Det var budskapet fra forskere, lærere og foreldre på et stortingsseminar SV og Senterpartiet arrangerte 12. januar.

– Når seksåringer må vurdere sin egen «måloppnåelse» med terningkast, har noe sporet helt av. Testkulturen i Oslo og mange andre kommuner går ut over undervisningen og elevene, og vi som foreldre må si ifra.

Det sa Gunhild Nohre-Walldén som innledet om sine erfaringer som forelder i osloskolen. Etter å ha skrevet kronikken «Han hvisker i øret til pappaen sin hver torsdag kveld at han dør i magen fordi han skal uketestes i morgen» fikk hun et ras av henvendelser fra andre foreldre med lignende erfaringer.

Nohre-Walldén fikk støtte av lærer Simon Malkenes, forfatter av boka «Bak fasaden i osloskolen».

– Testfokuset gjør at undervisningen forskyves fra dybdelæring til overflatelæring. Lærerne tvinges til å øve på tester for at elevene skal bli gode til å ta tester, i stedet for at undervisningen rettes inn mot det skolen egentlig handler om – den læringen som gjør deg i stand til å forstå gjennom hele livet.

Bakgrunnen for seminaret var et forslag i Stortinget om å gjøre nasjonale prøver til utvalgsprøver, for å redusere testfokuset i skolen. Forslaget er levert av Senterpartiet, støttes av SV og skal behandles 27. januar. Forslaget fikk blant annet støtte av nestleder i Utdanningsforbundet Steffen Handal, og av professor i nordisk språk ved Universitetet i Oslo, Kjell Lars Berge. Han har lang erfaring med utvikling av nasjonale prøver og anbefaler utvalgsprøver på et faglig grunnlag.

– Det er viktig at utviklingsarbeidet i skolen er kunnskapsbasert. Men når måling, testing og rapportering gjøres til et styringssystem i skolen, er det verken faglig fundert eller læringsstøttende, sa Berge.

SVs utdanningspolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes vil jobbe for en bred allianse mot testkulturen i skolen.

– Jeg møter stadig flere lærere og foreldre som mener testingen står i veien for læring. Nå må politikerne gi lærerne tilbake friheten i klasserommet, slik at de kan bruke sitt faglige skjønn for å gi elevene god oppfølging og tilbakemelding. Det skolen trenger nå er en verdimobilisering og en tillitsreform, sa Fylkesnes.

 

Del dette