open menu

Nei til søndagsåpne butikker

SV vil ikke gjøre søndag til hverdag og sier nei til søndagsåpne butikker. – Å gjøre søndag til handledag har ingenting med frihet å gjøre, sier SVs stortingsrepresentant Kirsti Bergstø.

I dag la regjeringen frem sitt forslag til søndagsåpne butikker. SV mener forlaget vil ramme arbeidsfolk og familieliv.

– Regjeringa fremstiller søndagsåpne butikker som et spørsmål om frihet for forbrukere og handelsstand, sier Kirsti Bergstø som sitter i Arbeids- og sosialkomiteen for SV.

Næringsminister Mæland argumenterer med at enkelte butikker allerede har anledning til å ha åpent på søndager og at konkurransevilkårene må bli like.

– Nettopp konkurransesituasjonen vil presse frem søndagsåpent som hovedregel for alle, slik vi har erfart med tidligere utvidelser av åpningstidene. Å gjøre søndag til handledag har ingenting med frihet å gjøre, mener Bergstø.

Forslaget til regjeringen vil ramme 370 000 ansatte i varehandelen og deres familier. Det vil også legge press på at stadige flere må jobbe på søndager, som for eksempel butikkenes leverandører og barnehageansatte.

– For mange er ikke nødvendigvis søndagen mer hellig enn andre dager, men det å ha noen felles fridager har en stor verdi i seg sjøl. Noen må selvsagt jobbe på søndager, men det bør begrenses til arbeid som er helt nødvendig at utføres. Det står ikke om liv og død at vi kjøper sko og sminke på søndager. Folk som jobber i butikk trenger også fri og tid til ungene sine, sier Bergstø.

Søndagsåpne butikker er langt fra et folkekrav, snarere tvert i mot. Både i varehandelen og blant vanlige folk er det et flertall mot forslaget. «Vi forbrukere lever stadig mer i et 24-7-samfunn», sa Arbeidsminister Robert Eriksson under pressekonferansen da forslaget ble lagt frem.

– Det er i så fall et godt argument for å heller legge til rette for andre møteplasser enn kjøpesentre, mener Kirsti Bergstø.

Del dette