open menu

Utsendte lengeværende barn må få prøvd saken sin på nytt

Vi vet nå at mange lengeværende barn har blitt sendt ut av Norge det siste året på tross av Regjeringens forsikringer om det motsatte. Da må vi sørge for at disse barna får prøvd saken sin på nytt etter det nye regelverket, sier SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen.

SV fremmet to forslag i Stortinget siste møtedag før jul. Det første om at lengeværende barn som er sendt ut fra 1. januar 2014 og fram til i dag må få prøvd saken sin etter det nye regelverket. 5. desember ble Regjeringen, Venstre og Krf enig om en ny forskrift for lengeværende barn hvor intensjonen er at hensynet til barnets beste skal tillegges større vekt i avveiningen mot innvandringsregulerende hensyn enn det som tidligere har vært praksis. Det er veldig bra. Problemet er at Regjeringen i over ett år har intensivert utsendelsen av lengeværende barnefamilier.

– Det er veldig alvorlig at Regjeringen har intensivert utsendelsen av lengeværende barn, på tross av forsikringer, både fra Statsministeren og Justisministeren, om det motsatte. Dette er barn som har bodd lenge i Norge, gått i barnehage, skole, har alle vennene sine her og mange kjenner bare det norske samfunnet. Det er våre barn. Det skulle bare mangle om ikke disse barna får vurdert saken sin på nytt på tross av at de er sendt ut av landet, sier Karin Andersen.

Det foreslås også at familiene må sikres gratis rettshjelp og at utlendingsmyndighetene på eget initiativ får mulighet til å omgjøre vedtak i disse sakene.

Afghanske barnefamilier som er sendt ut i strid med UNHCR og UDIs anbefalinger
Utlendingsdirektoratet anbefalte Regjeringen 1. juli i år å endre praksis for afghanske barnefamilier som henvises til internflukt slik at praksisen er i tråd med UNHCRs anbefalinger. UDI mener det er humanitært utilrådelig å henvise barnefamilier til internflukt om de ikke har tilstrekkelig nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområde og dekke familiens grunnleggende behov. Og det må foreligge konkrete opplysninger om at familien/nettverket har evne og vilje til å hjelpe.

– Når en fagmyndighet bruker så sterke ord som humanitært utilrådelig, er det avgjørende at praksisen umiddelbart endres. Regjeringen har brukt over et halvt år uten å løfte en finger. Da må Stortinget være sitt ansvar bevisst og pålegge Regjeringen å endre praksisen, mener Karin Andersen.

Sammen med representantene Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes har hun fremmet forslag i Stortinget om at praksisen med retur av afghanske barnefamilier umiddelbart endres, og at de barnefamiliene som er sendt ut i strid med UNHCR og UDIs anbefalinger umiddelbart blir hentet tilbake til Norge.

Her er forslaget om lengeværende barn

Her er forslaget om afghanske barnefamilier

Les også om saken i BT

Del dette