open menu

– Dette er et fiskeriran

Kystsamfunn risikerer å ranes for livsgrunnlaget sitt, hvis fiskeriministeren følger de nye anbefalingene fra sjømatindustriutvalget, advarer SVs fiskeripolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes.

Et regjeringsoppnevnt utvalg har lagt frem forslag til tiltak for å styrke sjømatindustrien.

– Hvis fiskeriminister Aspaker gjennomfører forslagene vil vi se en kolossal privatisering og sentralisering av sjømatnæringen, hvor kystsamfunn som har levd av dette i tusenvis av år ranes for livsgrunnlaget, uttaler SVs fiskeripolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes.

 

Fylkesnes er svært kritisk til grunnlaget for utvalgets konklusjon.

– Utredningen bygger på premisser som er foreldede og utdaterte. Dette gir helt gale konklusjoner og forslag. Jeg er svært lite imponert, sier han.

Han mener det er et stort problem at utredningen ukritisk bygger på gammel økonomisk teori, hvor all regulering er negativt, mest mulig frihet for markedet er positivt.

– I virkeligheten viser det seg at når markedet får rå alene, så ranes lokalsamfunn, de rike blir rikere. På Island var dereguleringen av sjømatnæringen en direkte årsak til landets spekulasjonsøkonomi og finanskollaps. Utvalget ser glatt forbi dette, og fremhever kun de positive elementene i Islands fiskeri.

 

I tillegg påstår utvalget at teknologiutviklingen går i retning av større produksjonsenheter.

– Dette er helt galt. Den store globale trenden er at industrien blir mer distribuert, organisert i mindre enheter. Dette forholder ikke utvalget seg til, de tror fortsatt at 90-tallets globalisering fortsatt gjelder, fortsetter han.

– Utvalgets forslag peker retning for en privatisering av fellesskapets ressurser, hvor vinnerne blir noen får kvotebaroner og taperne er den norske kysten, fortsetter han.

Fylkesnes er overrasket over at utvalget utelukkende har forholdt seg til markedet, og ingenting til den samfunnsmessige betydningen sjømat har for Norge.

– De har ikke forholdt seg til loven, som slår fast at fiskeressursen er fellesskapets ressurs, som skal komme fellesskapet og kystsamfunnene til gode. Her anlegges et snevert markedsperspektiv, avslutter han.

 

Les også NRK sin artikkel her.

Del dette